Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. kovo 31 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 23
Posėdžio data 2017-03-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-71) Janina Augustinaitienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-73) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-61) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. TSP-66) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atnaujinimas“ (Nr. TSP-27) Vilija Aleksienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-60) Gerda Petrėnaitė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus Joniškio rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-57) Jonas Novogreckis
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo (Nr. TSP-64) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (Nr. TSP-67) Artūras Pališkevičius
Priimtas
10 Dėl 2017–2018 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patvirtinimo bei prašymų mokytis priėmimo laiko nustatymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-72) Jonas Novogreckis
Priimtas
11 Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio rajono Mindaugių pagrindinę mokyklą (Nr. TSP-75) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio rajono Plikiškių mokyklą-daugiafunkcį centrą (Nr. TSP-76) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos veiklos nutraukimo (Nr. TSP-77) Jonas Novogreckis
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-63) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-51) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Žagarės kultūros centro darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-59) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl pritarimo dalyvauti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos veikloje (Nr. TSP-65) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-58) Jonas Novogreckis
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-42) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-41) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-52) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-62) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl 2017 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-74) Laima Klemienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-53) Arūnas Adomaitis
Priimtas
25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Diahema“ atleidimo nuo patalpų Pašvitinio g. 21, Joniškyje, nuomos mokesčio (Nr. TSP-56) Arūnas Adomaitis
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-55) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitai ir Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-70) Edita Rudienė
Priimtas
28 Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-68) Rita Samienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-69) Genovaitė Eidukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
31 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo (Nr. TSP-78) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška