Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 6 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 25
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 25
Posėdžio data 2017-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ atleidimo nuo 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę (Nr. TSP-114) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. TSP-108) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-117) Daiva Nechaj
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-121) Daiva Nechaj
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-110) Laima Klemienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-104) Regina Leknickienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio kultūros centro darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-98) Jonas Novogreckis
Priimtas
8 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Latvijos Respublikos Jelgavos rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-99) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės oficialios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-101) Jonas Novogreckis
Priimtas
10 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-113) Jonas Novogreckis
Priimtas
11 Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-115) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio r. Mindaugių pagrindinės mokyklos ir Joniškio r. Plikiškių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-116) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl Joniškio miesto Statybininkų gatvės vardo pakeitimo (Nr. TSP-120) Leonas Karaliūnas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui (Nr. TSP-102) Arūnas Adomaitis
Priimtas
15 Dėl elektros energetikos objektų pardavimo akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (Nr. TSP-103) Arūnas Adomaitis
Priimtas
16 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-119) Arūnas Adomaitis
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-107) Vidas Dirsė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono asfaltuotinų žvyrkelių per gyvenvietes ruožų eilės patvirtinimo (Nr. TSP-111) Vidas Dirsė
Priimtas
19 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio paviršinių nuotekų tvarkymo 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-100) Boleslovas Švabas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-112) Boleslovas Švabas
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-106) Daiva Zikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-109) Benjaminas Rimdžius
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-122) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška