Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 14 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 41
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 41
Posėdžio data 2015-03-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų veiklos plano programų strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinės pakeitimo (Nr. TSP-47) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansų kontrolės būklės ataskaitoms (Nr. TSP-37) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-38) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-45) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-46) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl pavedimo vykdyti Joniškio rajono savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtus įgaliojimus“ 1.1 ir 1.2 punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-50) Gerda Petrėnaitė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-43) Gerda Petrėnaitė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Joniškio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-32) Sigitas Lelionis
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-31) Laima Klemienė
Priimtas
11 Dėl 2015 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-40) Laima Klemienė
Priimtas
12 Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-49) Laima Klemienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-36) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-39) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-42) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
16 Dėl 2015–2016 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo (Nr. TSP-41) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-34) Daiva Bičkienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-258 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano koregavimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-51) Daiva Bičkienė
Priimtas
19 Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo (Nr. TSP-33) Arūnas Adomaitis
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-35) Arūnas Adomaitis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-48) Arūnas Adomaitis
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-52) Gediminas Čepulis
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-44) Edita Rudienė
Priimtas
Papildomi klausimai
24 Dėl leidimo atlikti rekonstrukcijos darbus Stasio Butkaus individualiai įmonei (Nr. TSP-53) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška