Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 14 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 8
Posėdžio data 2015-11-12 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Joniškio sporto centro dalyvavimui projekte„Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“ (Nr. TSP-247) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-241) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl kirpyklos „Lindora“ savininkų atleidimo nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-233) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl E. K. atleidimo nuo 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. TSP-234) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo B. R. (Nr. TSP-206) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo G. S. (Nr. TSP-235) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo I. L. (Nr. TSP-236) Stefanija Šniukienė
Priimtas
10 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo M. P. (Nr. TSP-237) Stefanija Šniukienė
Priimtas
11 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo B. J. (Nr. TSP-238) Stefanija Šniukienė
Priimtas
12 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo S. G. (Nr. TSP-246) Stefanija Šniukienė
Priimtas
13 Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. TSP-207) Vilija Aleksienė
Priimtas
14 Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2016 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo (Nr. TSP-214) Vilija Aleksienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015–2017 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-212) Rasa Lapukienė
Priimtas
16 Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2014 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-223) Genovaitė Eidukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-208) Agnė Valaitienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-229) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) Laima Klemienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-219) Laima Klemienė
Priimtas
21 Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-224) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl projekto „Integrali pagalba į namus“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje (Nr. TSP-225) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl mokyklinių baldų komplektų perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-210) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželio reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-211) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-213) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-228) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-244) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-202) Liucija Bertulienė
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Joniškio kultūros centro nuostatų ir jo teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-226) Liucija Bertulienė
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-227) Liucija Bertulienė
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Žagarės kultūros centro nuostatų ir jo teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-230) Liucija Bertulienė
Priimtas
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-220) Boleslovas Švabas
Priimtas
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-239) Daiva Zikienė
Priimtas
34 Dėl zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo (Nr. TSP-242) Daiva Zikienė
Priimtas
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Parduodamų Joniškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-231) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-222) Arūnas Adomaitis
Priimtas
38 Dėl savivaldybės finansinio turto, kaip įnašo, perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui (Nr. TSP-217) Arūnas Adomaitis
Priimtas
39 Dėl savivaldybės finansinio turto, kaip įnašo, perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ (Nr. TSP-221) Arūnas Adomaitis
Priimtas
40 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-203) Arūnas Adomaitis
Priimtas
41 Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-204) Arūnas Adomaitis
Priimtas
42 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto objektų prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-232) Arūnas Adomaitis
Priimtas
43 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-240) Arūnas Adomaitis
Priimtas
44 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo (Nr. TSP-205) Arūnas Adomaitis
Priimtas
45 Dėl transformatorinės TR-17 pardavimo akcinei bendrovei „LESTO“ (Nr. TSP-218) Arūnas Adomaitis
Priimtas
46 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-215) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška