Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gegužės 29 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 7
Posėdžio data 2015-10-01 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ atleidimo nuo 2015 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę (Nr. TSP-175) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl T. Ž. atleidimo nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę skolos sumokėjimo (Nr. TSP-181) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos filialų išregistravimo (Nr. TSP-174) Agnė Valaitienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-182) Agnė Valaitienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo sudaryti taikos sutartį (Nr. TSP-188) Agnė Valaitienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą“ pakeitimo (Nr. TSP-186) Gediminas Čepulis
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-191) Alma Žukauskytė
Priimtas
8 Dėl Socialinio darbo su ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo socialinės rizikos (Nr. TSP-199) Laima Klemienė
Priimtas
9 Dėl Mokinio krepšelio lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-196) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-197) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-198) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-200) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Pavirčiuvės filialo veiklos nutraukimo (Nr. TSP-187) Liucija Bertulienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Drąsutaičių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-190) Sigitas Lelionis
Priimtas
15 Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. TSP-179) Daiva Bičkienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-257 „Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-180) Vilma Bartašienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-192) Vilma Bartašienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Joniškio rajone“ pakeitimo (Nr. TSP-183) Daiva Zikienė
Priimtas
19 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo (Nr. TSP-176) Arūnas Adomaitis
Priimtas
20 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo skaičiuojant uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinę kainą (Nr. TSP-177) Arūnas Adomaitis
Priimtas
21 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-193) Arūnas Adomaitis
Priimtas
22 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-194) Arūnas Adomaitis
Priimtas
23 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-195) Arūnas Adomaitis
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ 1.3 punkto pakeitimo (Nr. TSP-178) Arūnas Adomaitis
Priimtas
25 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio (Nr. TSP-189) Arūnas Adomaitis
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016–2019 metų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto objektų prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-184) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-185) Arūnas Adomaitis
Priimtas
28 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo A. R. (Nr. TSP-201) Stefanija Šniukienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška