Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 16
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 16
Posėdžio data 2016-08-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-160) Artūras Pališkevičius
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-150) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-151) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-152) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-153) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio“ patvirtinimo (Nr. TSP-154) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-162) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymą 2016 m. birželio 30 d. (Nr. TSP-165) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-155) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
10 Dėl 2016–2017 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-156) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-157) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms (Nr. TSP-158) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
13 Dėl projekto „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje (Nr. TSP-148) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl Ilgalaikės socialinės globos teikimo ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-159) Laima Klemienė
Priimtas
15 Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypus Joniškio rajono savivaldybėje, Rudiškių seniūnijoje, Rudiškių kaime (Nr. TSP-149) Jurgita Šukienė
Priimtas
16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-143) Eglė Burbienė
Priimtas
17 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-144) Eglė Burbienė
Priimtas
18 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-145) Eglė Burbienė
Priimtas
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-146) Arvidas Židonis
Priimtas
20 Dėl buto su priklausiniais pardavimo V. S. (Nr. TSP-147) Arvidas Židonis
Priimtas
21 Dėl leidimo atlikti kapitalinio remonto darbus ir pakeisti pastato paskirtį (Nr. TSP-161) Arvidas Židonis
Priimtas
22 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ (Nr. TSP-164) Arvidas Židonis
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-163) Boleslovas Švabas
Priimtas
24 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio komunaliniam ūkiui (Nr. TSP-166) Boleslovas Švabas
Priimtas
25 Dėl vienos tonos mišrių komunalinių atliekų, išskyrus atskirai surinktas biologiškai skaidžias atliekas, atliekas, surinktas Bariūnų didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėje ir seniūnijų atliekų priėmimo punktuose, priėmimo ir apdorojimo įkainio (Nr. TSP-167) Boleslovas Švabas
Priimtas
Papildomi klausimai
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio ligoninės savininko kapitalo didinimo (Nr. TSP-168) Arvidas Židonis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška