Joniškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 140
Faks. (8 426)  69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
  Veiklos sritys
 • Aplinka
 • Aktualijos
  Atliekų tvarkymas
  Dokumentai
  Kraštovaizdis
 • Būstas
 • Aktualijos
  Informacija
  Teisės aktai
  Socialinis būstas
  Administravimas
 • Civilinė metrikacija
 • Darbo laikas ir kontaktai
  Statistika
  Santuokų grafikas
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Aktualijos
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Aktualijos
  Informacija
 • Nekilnojamojo turto valdymas
 • Elektroniniai aukcionai
  Kapinių priežiūra
  Kelių ir gatvių priežiūra
  Statinių priežiūra
 • Paveldosauga
 • Aktualijos
  Informacija
  Paveldo objektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Informacija
  Paslaugos
  Planai ir ataskaitos
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
 • Sportas
 • Aktualijos
  Sporto centras
  Sporto organizacijos
 • Sveikata
 • Aktualijos
  Informacija
  Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Šiluma ir energetika
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Informacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Neformalusis švietimas
  Švietimo įstaigos
  Švietimo centras
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Viešoji tvarka
 • Aktualijos
  Dokumentai
    Gyventojams
 • Priėmimas
 • Viešosios konsultacijos
 • E. Demokratijos paslaugos
 • Autobusų tvarkaraščiai
 • Atliekų vežimo grafikas
 • Techninių apžiūrų grafikas
 • Savitarnos svetainės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Mokesčiai
 • Taisyklės
 • Pagalbos telefonai
 • Karjera
 • Priėmimo tvarka
  Konkursai
  Konkursų rezultatai
  Personalo sudėtis ir kaita
  Tarnybinės veiklos vertinimas
    Dešinės pirmas
 • Rūpinuosi Joniškio kraštu
 • Tarybos ir komitetų posėdžiai
 • Biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Nuolatinės komisijos
 • Parduodamas nenaudojamas turtas
 • Visuomenei svarbių statinių projektavimas
 •   Savivaldybė
 • Teisės aktų paieška
 • Taisyklės
 • Naujienų prenumerata
 • Nuotraukų galerija
 • Videogalerija
 • „Regia“ žemėlapis
 •   Turizmas
 • Aktuali informacija
 • Joniškis
 • Žagarė
 • Žemėlapiai
 • Lankytinos vietos
 • Nakvynė
 • Maitinimas
 • Kaimo turizmas
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Verslas
 • Verslo liudijimai
 • Licencijos (leidimai)
 • Prekyba naftos produktais
  Prekyba alkoholiniais gėrimais
  Prekyba tabako gaminiais
  Kelių transporto veikla
  Šilumos tiekimo licencijos
 • Prekyba viešosiose vietose
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Kultūra
 • Viešoji biblioteka
 • Muziejus
 • Kultūros centrai
 • Joniškio kultūros centras
  Žagarės kultūros centras
 • Renginiai
 • Konkursai
 •   E. Demokratija
 • LR SEIMO RINKIMAI 2019
 • E. konsultavimas
 • E. apklausos
 • E. peticijos
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Posėdžių transliacija
 • Posėdžių klausimai
 •   Viršutinis
 • Savivaldybė
 • Gyventojams
 • Kultūra
 • Verslas
 • Turizmas
 •   Įstaigos svetainė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Savivaldybės vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Taryba
  Apie tarybą
  Tarybos nariai
  Komitetai
  Frakcijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Teisinė pagalba
 • Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Vartotojų teisės
 • Teritorijų planavimas
 • Informacija
  Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Žemės valdos projektai
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
  Vykdomi viešieji pirkimai
  Sudarytos sutartys
 • Projektai
 • Pateiktos paraiškos
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Aktualijos
  NVO ir BO informacija
  Joniškio miesto VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • Tarptautiniai ryšiai
 • Aktualijos
  Miestai partneriai
 • Apdovanojimai
 • Joniškio garbės piliečiai
  Savivaldybės apdovanojimai
  Savivaldybės premijos
 • Nuorodos
 • Personalo paieška
 • 2018 metų nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

  Joniškio rajono savivaldybė  2018 m. dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinių pasiekimams tikrinti buvo naudojami Nacionalinio egzaminų centro pateikti tyrimo instrumentai, skirti įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus.

  2018 m. pasiekimų patikrinime dalyvavo septynių Joniškio rajono savivaldybės mokyklų moksleiviai: 2 klasės – 180 mokinių, 4 klasės – 145, 6 klasės – 167, 8 klasės – 214 mokinių. Siekiant sėkmingai vykdyti pasiekimų patikrinimą, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A-288 patvirtintas „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“, kuriuo vadovautasi ir vykdant NMPP 2018 metais.  

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo paskirtis – suteikti švietimo dalyviams informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga sprendimams, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos ir savivaldybės lygmenimis, priimti.

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Joniškio rajono savivaldybėje tikslai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ir kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

  Ankstyvasis diagnostinis vertinimas buvo atliekamas antrose klasėse iš skaitymo, rašymo ir matematikos sričių. Ketvirtokams reikėjo atlikti skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo užduotis, šeštokams – skaitymo, rašymo, matematikos, o aštuntokams – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų.

  Nacionalinis egzaminų centras pateikė savivaldybei ir kiekvienai mokyklai pasiekimų patikrinimo ataskaitas, kuriose savivaldybės mokyklų rezultatai lyginami su šalies mokyklų rezultatais, jose matyti mokinių pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų lygius panašaus tipo mokyklose.

  Kiekvienam dalyvavusiam Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokiniui buvo parengta individuali lyginamoji ataskaita apie jo atliktų testų rezultatus: 2, 4, 6 arba 8 klasės mokinio pasiektą kalbos (atskirai skaitymo ir rašymo), matematikos, 4 klasės pasaulio pažinimo, 8 klasės mokinio pasiektą socialinių ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimų lygį, kiekvieno mokinio pasiekimus pagal atskiras testuojamų dalykų arba kognityvinių gebėjimų sritis.

  Mokiniui skirtoje individualioje ataskaitoje taip pat buvo pateikti duomenys, kaip pagal mokymosi pasiekimų lygius pasiskirsto mokyklos ir klasės, kurioje jis mokosi, bei šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

  Kiekvienai savivaldybės mokyklai buvo parengta ir pateikta ataskaita apie apibendrintus pagrindinius Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Visa šia analitine medžiaga mokyklos, klasės ir mokinių ataskaitomis) savivaldybė, mokykla ir mokytojai naudojasi aptardami konkrečius kiekvieno mokinio, atskirų mokyklų ir visos savivaldybės mokinių pasiekimų gerinimo klausimus.

  Savivaldybės ataskaita yra skirta apibendrintai, išsamesnei visos savivaldybės mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių 2018 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų lyginamajai analizei. Ji padeda geriau suprasti padėtį savivaldybėje, lyginant su kitomis 2018 metais mokinių pasiekimų patikrinime dalyvavusiomis savivaldybėmis ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų pagrindine imtimi.

  Ataskaitoje teikiama informacija, kuria vadovaujantis galima spręsti apie savivaldybės mokyklų darbo stiprybes ir tobulintinas sritis. Apibendrintoje 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitoje pateikti duomenys apie mokyklos pridedamąją vertę: savijautą mokykloje, patyčių situacijos mokykloje, mokyklos kultūros ir mokėjimo mokytis rodiklius.

  Rajono moksleivių patikrinimo rezultatai išplėstinėje ataskaitoje lyginami su šalies mokyklų mokinių rezultatais. Išlieka ryški tendencija, kad mergaičių rezultatai geresni už berniukų pasiekimų rezultatus. Joniškio savivaldybės 2 klasės mokinių rezultatai panašūs į šalies mokinių rezultatus, 4 klasės mokinių matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekti rezultatai aukštesni už šalies rezultatus, 6 klasės mokinių rezultatai prastesni už šalies mokinių rezultatus, ypač skiriasi matematikos patikrinimo rezultatai. 8 klasės mokinių rezultatai yra šiek tiek aukštesni už šalies vidurkį. Ypač išsiskiria siocialinių ir gamtos mokslų bei skaitymo patikrinimo rezultatai, kiek mažiau – matematikos.

  Mokyklų sukuriama pridėtinė vertė 4, 6 ir 8 klasės mokiniams yra neigiama (pridėtinė vertė – tiesioginis vidutinis mokyklos indėlis į kiekvieno mokyklų mokinio mokymosi pasiekimus, atsižvelgiant į skirtingas mokinių socialines ekonomines sąlygas namuose ir kai kurias asmenines mokinio savybes).

  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

  Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook
  Biudžetinė įstaiga
  Joniškio rajono savivaldybės administracija
  Duomenys kaupiami
  Juridinių asmenų registre
  Kodas 288712070
  Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
  Tel. (8 426)  69 140
  Faks. (8 426)  69 143
  El. p. savivaldybe@joniskis.lt