Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. birželio 6 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių namų Joniškio mieste detaliųjų planų rengimas

2012 m. spalio  19 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Joniškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių namų Joniškio mieste detaliųjų planų rengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-041 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Projekto tikslas – užtikrinti Joniškio miesto darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Uždavinys – nustatyti palankias sąlygas sistemingam Joniškio miesto teritorijų vystymuisi suformuojant šių teritorijų žemės sklypus  

Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengi ir suderinti du teritorijų planavimo specialiuosius planus.

Projekto vertė79 000 Lt, Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamas finansavimas – 67 150 Lt, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11 850 Lt.

Projekto įgyvendinimo metai: 2012–2014 m.

Projekto vykdymas

2013-09-12 pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėju UAB „Dujų sfera“ dėl 8 žemės sklypų suformavimo prie daugiabučių namų Joniškio mieste detaliųjų planų parengimo: Sodų g.–Medžiotojų g.–Žagarės g.; Statybininkų g.–Draugystės g.; Miesto a.–M. Slančiausko g.–Parko g.; Spaudos g.–Pakluonių g.; Vilniaus g.–Latvių g.; Melioratorių kvartale; Žemaičių kvartale ir Purienų kvartale.

Kylant automobilizacijos lygiui, kiemuose prie Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų trūksta automobilių stovėjimo vietų, daugelyje namų kiemuose nėra įrengta vaikų žaidimo aikštelių, kyla problemų dėl teritorijos prie daugiabučių gyvenamųjų namų tvarkymo.

Rengiamais detaliaisiais planais yra suformuojami sklypai laisvoje valstybinėje žemėje prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų, nustatomi teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimai, suformuojamos bendrojo naudojimo viešosios erdvės ir numatoma reikalinga inžinerinė infrastruktūra patogiam, ekonomiškam ir saugiam planuojamos teritorijos eksploatavimui.

Parengti detalieji planai padės tinkamai sutvarkyti Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijas, įgyvendinant norminių dokumentų reikalavimus, padidinti gyvenamosios vietos patrauklumą bei užtikrinti infrastruktūros plėtrą.

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook