Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 29 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 5
Posėdžio data 2019-08-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) Valė Kulvinskienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) Valė Kulvinskienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-200) Valė Kulvinskienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-173) Valė Kulvinskienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-197) Inga Karbauskienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-199) Gabrielė Jakienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-205) Gerda Petrėnaitė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-208) Mindaugas Balčiūnas
Priimtas
9 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės ir žemės ūkio bendrovės „Delikatesas“ investicijų sutarčiai (Nr. TSP-198) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo vandens gerinimo įrenginių statybai Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse (Nr. TSP-211) Valė Kulvinskienė
Priimtas
11 Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-181) Daiva Zikienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-175) Stefanija Šniukienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-176) Stefanija Šniukienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-177) Stefanija Šniukienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-178) Stefanija Šniukienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-206) Stefanija Šniukienė
Priimtas
17 Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymą 2019 m. birželio 30 d. (Nr. TSP-207) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-179) Laima Klemienė
Priimtas
19 Dėl Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-189) Laima Klemienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-194) Laima Klemienė
Priimtas
21 Dėl 2019–2020 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-174) Jonas Novogreckis
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-190) Jonas Novogreckis
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Mokėjimo už Joniškio rajono savivaldybės mokyklų bendrabučiuose gyvenančių mokinių maitinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-191) Jonas Novogreckis
Priimtas
24 Dėl Vaikų priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-192) Jonas Novogreckis
Priimtas
25 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-193) Jonas Novogreckis
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) Jonas Novogreckis
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl 2019–2020 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko nustatymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose“ pakeitimo (Nr. TSP-203) Jonas Novogreckis
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-210) Jonas Novogreckis
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-212) Jonas Novogreckis
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-180) Valė Kulvinskienė
Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-182) Arūnas Adomaitis
Priimtas
32 Dėl nekilnojamųjų daiktų, pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. TSP-183) Arūnas Adomaitis
Priimtas
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-184) Arūnas Adomaitis
Priimtas
34 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-185) Arūnas Adomaitis
Priimtas
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (Nr. TSP-186) Arūnas Adomaitis
Priimtas
36 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-187) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-195) Arūnas Adomaitis
Priimtas
38 Dėl patalpų Pašvitinio g. 21, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-196) Arūnas Adomaitis
Priimtas
39 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui (Nr. TSP-201) Arūnas Adomaitis
Priimtas
40 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-204) Valė Kulvinskienė
Priimtas
41 Dėl Kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, kapitalinio arba paprastojo remonto darbų, prie kurių finansavimo prisidėtų fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-213) Valė Kulvinskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška