Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 29 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 6
Posėdžio data 2019-09-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-228) Gerda Petrėnaitė
Priimtas
2 Dėl Joniškio miesto Stadiono tako ir Aido gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. TSP-222) Daiva Bičkienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-223) Regina Leknickienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-217) Vilija Aleksienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų sutvarkymas Joniškio mieste“ (Nr. TSP-229) Vilija Aleksienė
Priimtas
6 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Dragūnų, Aušros ir Saulės mūšio gatvių dalių, Jauniūnų kaime, Joniškio rajone, kapitalinis remontas“ (Nr. TSP-230) Vilija Aleksienė
Priimtas
7 Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. TSP-231) Vilija Aleksienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) Laima Rudienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-224) Laima Rudienė
Priimtas
10 Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto, kuriam 2019 metais nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės, sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-225) Laima Rudienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-218) Laima Klemienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-219) Laima Klemienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-233) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-214) Erika Švickaitė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-215) Erika Švickaitė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-221) Erika Švickaitė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-232) Vilma Bartašienė
Priimtas
18 Dėl nekilnojamųjų daiktų, pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. TSP-220) Arūnas Adomaitis
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bešeimininkių objektų, likviduojamų pagal priemonę Nr. 0.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-226) Arūnas Adomaitis
Priimtas
20 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-227) Arūnas Adomaitis
Priimtas
Papildomi klausimai
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-234) Gerda Petrėnaitė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška