Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 7
Posėdžio data 2019-10-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-236) Valė Kulvinskienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) Vitalijus Gailius
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimus“ pakeitimo (Nr. TSP-252) Vitalijus Gailius
Priimtas
4 Dėl asociacijos Barysių aeroklubo atleidimo nuo 2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę (Nr. TSP-247) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-251) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-235) Laima Klemienė
Priimtas
7 Dėl atleidimo nuo valstybės rinkliavos (Nr. TSP-253) Daiva Bičkienė
Priimtas
8 Dėl pritarimo statyti pastatą bendruomeniniams globos namams (Nr. TSP-237) Vitalijus Gailius
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-240) Arūnas Adomaitis
Priimtas
10 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-241) Arūnas Adomaitis
Priimtas
11 Dėl Strateginės plėtros komisijos sudėties pakeitimo (Nr. TSP-238) Vilija Aleksienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse (Blauzdžiūnų k., Jakiškių k., Jankūnų k.) (Nr. TSP-245) Valė Kulvinskienė
Priimtas
13 Dėl pritarimo teikti projekto „Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros“ paraišką (Nr. TSP-249) Vilija Aleksienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-244) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
16 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje (Nr. TSP-246) Boleslovas Švabas
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-239) Arūnas Adomaitis
Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo daikto, pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. TSP-242) Arūnas Adomaitis
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2014–2020 metų investicijų suderinimo“ papildymo (Nr. TSP-256) Aivaras Rudnickas
Priimtas
20 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (Nr. TSP-255) Valė Kulvinskienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-258) Valė Kulvinskienė
Priimtas
22 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2019–2024 metų veiklos plano suderinimo ir 2014–2019 metų veiklos plano pakeitimo (Nr. TSP-257) Arūnas Adomaitis
Priimtas
Papildomi klausimai
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-259) Vitalijus Gailius
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška