Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Viešoji konsultacija Joniškio rajono savivaldybėje

Gruodžio 4 d. Joniškio rajono savivaldybėje lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros atstovai: Gražvydas Kazakevičius, Evaldas Bakonis, Virginijus Mažeika ir Sandra Valavičiūtė. Savivaldybėje organizuota viešoji konsultacija, skirta aptarti mokinių pasiekimus ir numatyti galimas švietimo tobulinimo kryptis.

Viešojoje konsultacijoje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis ir šio skyriaus specialistai, taip pat ikimokyklinių, bendrojo ugdymo įstaigų direktoriai ir mokytojai, Švietimo centro vadovas ir metodininkai.

Viešojoje konsultacijoje aptarti ikimokyklinio ugdymo kokybės, mokytojų kvalifikacijos, švietimo pagalbos klausimai, diskutuota apie neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą, aprėptį, kokybę. Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius pasidžiaugė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išbando įvairesnes konsultavimo formas ir siekia padėti savivaldybėms spręsti kylančias problemas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis pristatė švietimo situaciją Joniškio rajono savivaldybėje. Savivaldybė priskiriama nepalankų socialinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą turinčių savivaldybių grupei. Nepalankus kontekstas daro įtaką ir mokinių pasiekimams ir pažangai.

Pristatyme pabrėžta, kad mokinių pasiekimai lyginant su šalies pasiekimais įvairuoja: kuo vyresni mokiniai, tuo jų pasiekimai mažesni. Vedėjas akcentavo, kad rajono mokyklose mokosi nemažai specialiųjų poreikių turinčių vaikų. Rajono mokyklos atviros tokiems vaikams, jiems teikiama kvalifikuota specialistų pagalba. Rajono mokyklose dirba daug aukštos kvalifikacijos mokytojų, tačiau mokyklų pridėtinės vertės rodikliai yra mažesni už respublikos vidurkį.

E. Bakonis pristatė turimus duomenis apie Joniškio švietimo situaciją. Jis pabrėžė, kad šiuolaikinėje mokykloje labai svarbūs duomenimis grįsti vadybiniai sprendimai. E. Bakonis pristatė 2015–2018 metų švietimo situaciją Joniškio rajone ir pabrėžė, kad per trejus metus ji prastėjo, mokinių pasiekimai sumažėjo.

Viešosios konsultacijos metu diskutuota apie galimas prastėjančių rezultatų priežastis, galimus problemų sprendimo būdus. Nemažai dėmesio skirta ugdymo įstaigų vadovų metinėms užduotims, akcentuota, kad jos turi būti strategiškai pagrįstos, pamatuojamos, apimti ne vienerius metus.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook