Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 29 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 6
Posėdžio data 2015-08-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl sutikimo perimti dalininko teises (Nr. TSP-147) Inga Greblikienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl pritarimo steigti Joniškio miesto vietos veiklos grupę ir dalyvauti jos veikloje“ pakeitimo (Nr. TSP-156) Inga Greblikienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-129) Rasa Lapukienė
Priimtas
5 Dėl pritarimo dalyvauti steigiant Žydų kultūros paveldo kelio asociaciją (Nr. TSP-164) Artūras Pališkevičius
Priimtas
6 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-148) Olga Vaičiūnienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ kai kurių punktų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-155) Dovilė Skudraitė
Priimtas
8 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo aptvirtinimo (Nr. TSP-158) Dovilė Skudraitė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-166) Liucija Bertulienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos Nijolei Žiurlytei paskyrimo (Nr. TSP-167) Liucija Bertulienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Niūraičiai“ ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ (Nr. TSP-169) Sigitas Lelionis
Priimtas
12 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Kalvių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (Nr. TSP-170) Sigitas Lelionis
Priimtas
13 Dėl 2014 m. Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-134) Stefanija Šniukienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo didinimo (Nr. TSP-135) Stefanija Šniukienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties savininko kapitalo didinimo (Nr. TSP-136) Stefanija Šniukienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-137) Stefanija Šniukienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-138) Stefanija Šniukienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. TSP-139) Stefanija Šniukienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-140) Stefanija Šniukienė
Priimtas
20 Dėl E. L. atleidimo nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-141) Stefanija Šniukienė
Priimtas
21 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo D. S. (Nr. TSP-142) Stefanija Šniukienė
Priimtas
22 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo A. P. (Nr. TSP-143) Stefanija Šniukienė
Priimtas
23 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo R. U. (Nr. TSP-154) Stefanija Šniukienė
Priimtas
24 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo B. S. (Nr. TSP-159) Stefanija Šniukienė
Priimtas
25 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo I. K. (Nr. TSP-160) Stefanija Šniukienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-165) Stefanija Šniukienė
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metais“ pakeitimų (Nr. TSP-168) Stefanija Šniukienė
Priimtas
28 Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto vykdymą 2015 m. birželio 30 d. (Nr. TSP-171) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl 2015–2016 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-131) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-132) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-133) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
32 Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželį (Nr. TSP-144) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
33 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-145) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
34 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-146) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
35 Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-152) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
36 Dėl Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose taikomų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo (Nr. TSP-153) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-157) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
38 Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-162) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
39 Dėl Joniškio rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-163) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
40 Dėl dalies gyvenamojo namo ir ūkinio pastato pardavimo Irenai Norušaitienei (Nr. TSP-130) Arvidas Židonis
Priimtas
41 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo (Nr. TSP-149) Eglė Burbienė
Priimtas
42 Dėl sutikimo parduoti turtą (Nr. TSP-150) Eglė Burbienė
Priimtas
43 Dėl patalpų Miesto a. 4, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-151) Arvidas Židonis
Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „GA Joniškis“ 2015–2017 metų investicijų suderinimo (Nr. TSP-161) Eglė Burbienė
Priimtas
Papildomi klausimai
45 Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-172) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
46 Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio ligoninės savininko kapitalo didinimo (Nr. TSP-173) Stefanija Šniukienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška