Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 48
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 48
Posėdžio data 2019-02-14 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo (Nr. TSP-28) Loreta Bankovskė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-32) Vilija Aleksienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-24) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti (Nr. TSP-26) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl mažosios bendrijos „Aurisva“ atleidimo nuo 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-27) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-40) Sigitas Lelionis
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-42) Sigitas Lelionis
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-38) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Joniškio rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos ir savivaldybės Nusikaltimų prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių plano 2018 metų vykdymo ataskaita (Nr. TSP-41) Daiva Zikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-39) Boleslovas Švabas
Priimtas
11 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. TSP-29) Arūnas Adomaitis
Priimtas
12 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-30) Arūnas Adomaitis
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-31) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-33) Laima Klemienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-34) Laima Klemienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-35) Laima Klemienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-36) Laima Klemienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-37) Laima Klemienė
Priimtas
19 Kiti klausimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška