Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 29 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 40
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 40
Posėdžio data 2015-02-12 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2012–2014 metų programos priemonių plano 2014 metų vykdymo ataskaita (Nr. TSP-8) Rimantė Misiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2017 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-20) Rimantė Misiūnienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-1) Inga Greblikienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-2) Edita Rudienė
Priimtas
6 Dėl 2014 ir 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo Valerijai Didrikienei (Nr. TSP-9) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo (Nr. TSP-14) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo (Nr. TSP-18) Vilija Aleksienė
Priimtas
9 Dėl malkų vidutinės kainos skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijas nustatymo (Nr. TSP-4) Laima Klemienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-16) Laima Klemienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-21) Laima Klemienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-22) Laima Klemienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-23) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-24) Laima Klemienė
Priimtas
15 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-27) Laima Klemienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-12) Liucija Bertulienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-7) Gitana Beresnė
Priimtas
18 Dėl Joniškio miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-11) Daiva Bičkienė
Priimtas
19 Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-17) Arūnas Adomaitis
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-19) Arūnas Adomaitis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-10) Daiva Zikienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ pakeitimo (Nr. TSP-15) Daiva Zikienė
Priimtas
23 Dėl Elenos Mišeikienės ir Stanislovo Mišeikio atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-28) Daiva Zikienė
Priimtas
24 Dėl Gintauto Šimkaus atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-29) Daiva Zikienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-5) Boleslovas Švabas
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-6) Boleslovas Švabas
Priimtas
27 Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaita ir Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2012–2014 metų programos priemonių plano 2014 m. vykdymo ataskaita (Nr. TSP-13) Daiva Putnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos ataskaita (Nr. TSP-3) Daiva Putnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-26) Liudas Jonaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-30) Liudas Jonaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Joniškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2014 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-25) Romas Karūžna
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška