Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 15 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 39
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 39
Posėdžio data 2014-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo reikalavimas Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-286) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Joniškio rajono savivaldybėje skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-269) Laima Klemienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Socialinės pašalpos teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-270) Laima Klemienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-271) Laima Klemienė
Priimtas
6 Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-278) Laima Klemienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės specialiųjų gyvenamųjų patalpų apskaitos, suteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-282) Laima Klemienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl mokesčio už vaikų neformalųjį švietimą Joniškio sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-268) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-273) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-275) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-277) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono sporto klubų atleidimo nuo mokesčio už sporto salių nuomą 2015 metais (Nr. TSP-279) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
13 Dėl Mato Slančiausko premijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-267) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-284) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-285) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) Danutė Danasienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-287) Vilma Bartašienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo komisijos sudarymo (Nr. TSP-283) Vilma Bartašienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano koregavimo (Nr. TSP-281) Daiva Bičkienė
Priimtas
20 Dėl Marijonos Puščiuvienės atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-274) Daiva Zikienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių dalininkė (ar savininkė) yra savivaldybės taryba, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-265) Arūnas Adomaitis
Priimtas
22 Dėl 0,4 kV elektros oro linijų pirkimo (Nr. TSP-266) Arūnas Adomaitis
Priimtas
23 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio (Nr. TSP-272) Arūnas Adomaitis
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-276) Arūnas Adomaitis
Priimtas
Papildomi klausimai
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-288) Arūnas Adomaitis
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-289) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška