Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 38
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 38
Posėdžio data 2018-05-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo (Nr. TSP-121) Rasa Lapukienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-110) Daiva Nechaj
Priimtas
3 Dėl vietos valdžios atstovų siūlymo į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą (Nr. TSP-120) Daiva Nechaj
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-134) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Kompensacijų skyrimo gydytojams, atvykusiems dirbti į Joniškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-138) Marcijonas Urmonas
Priimtas
6 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2019 metais nustatymo (Nr. TSP-107) Laima Rudienė
Priimtas
7 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2019 metais nustatymo (Nr. TSP-108) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-136) Laima Rudienė
Priimtas
9 Dėl U. S. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-109) Sigutė Ščiglinskienė
Priimtas
10 Dėl A. Š. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-130) Sigutė Ščiglinskienė
Priimtas
11 Dėl Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2019 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-125) Vilija Aleksienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo teikti projekto „Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato Livonijos g. 6 kapitalinis remontas“ paraišką (Nr. TSP-126) Vilija Aleksienė
Priimtas
13 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bešeimininkių pastatų likvidavimas Joniškio rajone“ (Nr. TSP-127) Vilija Aleksienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Joniškio rajono ir Lenkijos Respublikos Konino miesto savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-111) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskyrimo Birutei Kybartienei (Nr. TSP-112) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskyrimo Daliui Udrakiui (Nr. TSP-113) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio įamžinimo idėjos projekto konkurso nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-129) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-137) Jonas Novogreckis
Priimtas
19 Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-123) Jonas Novogreckis
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-135) Jonas Novogreckis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-106) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-114) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-115) Laima Klemienė
Priimtas
24 Dėl Viešo konkurso į Joniškio rajono savivaldybės biudžetinės ir viešosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-122) Laima Klemienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-131) Laima Klemienė
Priimtas
26 Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-132) Laima Klemienė
Priimtas
27 Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-133) Laima Klemienė
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio ligoninės savininko kapitalo didinimo (Nr. TSP-118) Arūnas Adomaitis
Priimtas
29 Dėl valstybės turto nurašymo ir pardavimo viešame prekių aukcione (Nr. TSP-119) Arūnas Adomaitis
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2014–2020 metų investicijų suderinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-124) Arūnas Adomaitis
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-128) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška