Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. gruodžio 6 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 36
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 36
Posėdžio data 2014-10-02 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo reikalavimas Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo (Nr. TSP-190) Gediminas Čepulis
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymo (Nr. TSP-170) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymo“ 2 punkto pakeitimo (Nr. TSP-175) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-171) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl savivaldybės turto, kaip įnašo, perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui (Nr. TSP-195) Arūnas Adomaitis
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-188) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-187) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-172) Alma Žukauskytė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-161) Laima Klemienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-162) Laima Klemienė
Priimtas
12 Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-180) Laima Klemienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų nustatymo ir šių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-194) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Parama maisto produktais“ (Nr. TSP-183) Laima Klemienė
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-259 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų, personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo tvarkos bei skatinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-164) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-179) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ pakeitimo (Nr. TSP-181) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-191) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-192) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-193) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl mokesčio už pakartotinai išduodamą mokinio pažymėjimą nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-196) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl atlyginimo dydžio už Joniškio rajono savivaldybės mokyklose teikiamas papildomas paslaugas nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-197) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
23 Dėl Mokinio krepšelio lėšų, skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-198) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Joniškio meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-199) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio sporto centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-200) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl 2014-2015 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ priedų pakeitimo (Nr. TSP-201) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-182) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. TSP-186) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-163) Daiva Zikienė
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo ir mokesčio už paviršinio vandens transportavimą Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse paviršinių (lietaus) nuotekų tinklais normatyvo nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-176) Daiva Zikienė
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ pakeitimo (Nr. TSP-177) Daiva Zikienė
Priimtas
32 Dėl Žagarės turgavietės rinkliavos tarifų nustatymo (Nr. TSP-184) Daiva Zikienė
Priimtas
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-173) Arūnas Adomaitis
Priimtas
34 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Leidimų važiuoti Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo bei mokesčio už važiavimą apskaičiavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-174) Arūnas Adomaitis
Priimtas
35 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-169) Arūnas Adomaitis
Priimtas
36 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ 1 punkto pakeitimo (Nr. TSP-159) Arūnas Adomaitis
Priimtas
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-184 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-156) Arūnas Adomaitis
Priimtas
38 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ 1 priedo pakeitimo (Nr. TSP-158) Arūnas Adomaitis
Priimtas
39 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-157) Arūnas Adomaitis
Priimtas
40 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-167) Arūnas Adomaitis
Priimtas
41 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-168) Arūnas Adomaitis
Priimtas
42 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ veiklos plano suderinimo (Nr. TSP-165) Arūnas Adomaitis
Priimtas
43 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (Nr. TSP-166) Arūnas Adomaitis
Priimtas
44 Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. TSP-160) Arūnas Adomaitis
Priimtas
45 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ 1.3 punkto pakeitimo (Nr. TSP-178) Arūnas Adomaitis
Priimtas
46 Dėl nekilnojamųjų daiktų, pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. TSP-185) Arūnas Adomaitis
Priimtas
47 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo (Nr. TSP-189) Arūnas Adomaitis
Priimtas
48 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška