Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 29 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 3
Posėdžio data 2015-05-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti“ papildymo (Nr. TSP-73) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl 2015 m. neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. TSP-74) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl žemės mokesčio tarifų 2016 metais nustatymo (Nr. TSP-75) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2016 metais nustatymo (Nr. TSP-76) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl Vytauto Jurgaičio atleidimo nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-77) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-80) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams (Nr. TSP-79) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Dėl Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-95) Agnė Valaitienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-93) Agnė Valaitienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-92) Agnė Valaitienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo (Nr. TSP-90) Agnė Valaitienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-91) Agnė Valaitienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo (Nr. TSP-87) Vilija Aleksienė
Priimtas
15 Dėl pritarimo steigti Joniškio miesto vietos veiklos grupę (Nr. TSP-96) Vilija Aleksienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-81) Laima Klemienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-83) Laima Klemienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-82) Laima Klemienė
Priimtas
19 Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-84) Laima Klemienė
Priimtas
20 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai (Nr. TSP-88) Laima Klemienė
Priimtas
21 Dėl Išmokų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-89) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-85) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
23 Dėl Žagarės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-70) Daiva Bičkienė
Priimtas
24 Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Gataučių seniūnijoje, Mekių kaime (Nr. TSP-71) Daiva Bičkienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-78) Daiva Zikienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-94) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-65) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl patalpų Miesto a. 4, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-66) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl nekilnojamųjų daiktų, pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. TSP-67) Arūnas Adomaitis
Priimtas
30 Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ (Nr. TSP-68) Arūnas Adomaitis
Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-69) Arūnas Adomaitis
Priimtas
32 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-72) Arūnas Adomaitis
Priimtas
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-86) Arūnas Adomaitis
Priimtas
34 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-97) Arūnas Adomaitis
Priimtas
Papildomi klausimai
35 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Tomo Armonavičiaus drausminės atsakomybės procedūros (Nr. TSP-98) Agnė Valaitienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška