Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. lapkričio 20 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbimai
Maisto produktų ir higienos prekių dalijimo grafikas
Skelbiame paramos maisto produktais ir higienos prekėmis teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2019 m. gruodžio mėn.
Plačiau
Pakartotiniuose seniūnaičių rinkimuose išrinkti seniūnaičiai
2019 m. lapkričio 6-8 dienomis pakartotiniai seniūnaičių rinkimai vyko Joniškio seniūnijos Draugystės, Malūno, Parko, Sidabros seniūnaitijose ir Žagarės seniūnijos Senosios Žagarės, Žagarės centro ir Švėtės seniūnaitijose. Skelbiame pakartotinių seniūnaičų rinkimų metu išrinktus seniūnaičius.
Plačiau
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas
Lapkričio 21 d. (ketvirtadienį) pradedami „Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK” pagrindiniai mokymai.
Plačiau
Kviečiame dalyvauti Kalėdinio atviruko konkurse
Joniškio rajono gyventojai kviečiami dalyvauti tradiciniame Kalėdinio atviruko konkurse, kurį organizuoja Joniškio rajono savivaldybės administracija. Konkurso tikslas – skatinti visuomenės domėjimąsi teigiamo Joniškio rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimu ir reprezentacija, Joniškio krašto istorija, paveldu, puoselėti meninę saviraišką ir kūrybingumą.
Plačiau
Projektų atrankos konkursui pateikta paraiška
Informuojame, kad Joniškio rajone vykdomo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkurso (toliau – konkursas) metu pateikta viena, Žagarės neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“ paraiška Nr. (31.1.24) G-6705.
Plačiau
Svečiuose – garsusis dizaineris Vilius Puronas
Ko dar nežinote apie garsujį šiaulietį dizainerį Vilių Puroną, galėsite sužinoti lapkričio 15 d. (penktadienį) 16.00 val. Joniškio Krepšinio muziejuje.
Plačiau
Savivaldybėje svečiuosis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
Lapkričio 8 d. (penktadienį) Joniškio savivaldybėje svečiuosis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministras Linas Kukuraitis.
Plačiau
Kviečiame siūlyti kandidatus Mykolo Arkangelo statulėlei
Kviečiame visus Joniškio rajono gyventojus aktyviai siūlyti fizinius arba juridinius asmenis, kurie svariais darbais prisidėjo prie rajono plėtros, kultūros, sporto, sveikatos, socialinių reikalų apsaugos sistemos, žemės ūkio, švietimo ir kitų sričių.
Plačiau
Baigėsi projektų paraiškų priėmimas
2019 m. lapkričio 4 d. baigėsi Joniškio rajono savivaldybės administracijai teikiamų paraiškų dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų finansavimo konkurse priėmimas.
Plačiau
Viešojo aukciono būdu parduodamas mokyklos pastatas
Joniškio rajono savivaldybė administracija, siekdama teisės aktų nustatyta tvarka parduoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamus daiktus, kviečia fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti viešajame aukcione ir įsigyti savivaldybei priklausantį turtą – mokyklos pastatą, Žagarės g. 14, Kalnelio k., Joniškio r.
Plačiau
Seniūnaičių rinkimai 2019 m. (atnaujinta informacija)
2019 m. spalio mėnesio pradžioje vyko Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimai. Skelbiame išrinktų seniūnaiičių sąrašą. Seniūnaičių rinkimai laikomi neįvykusiais (rinkimuose dalyvavo mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų) Joniškio seniūnijos Draugystės, Malūno, Parko ir Sidabros seniūnaitijose ir Žagarės seniūnijos Senosios Žagarės, Žagarės centro ir Švėtės seniūnaitijose, todėl šiose seniūnaitijose skelbiami pakartotiniai seniūnaičių rinkimai.
Plačiau
Kviečiame dalyvauti regioniniame reklaminių plakatų konkurse
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja regioninį reklaminių plakatų konkursą, skirtą Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti. Tema – atliekų susidarymo vengimas, atsakingas vartojimas, tvarus išteklių naudojimas, atliekų daromos žalos aplinkai vertinimas, požiūrio į atliekų tvarkytojus (tvarkymą) gerinimas.
Plačiau
Seminaras daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema
Kviečiame į seminarą gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema.
Plačiau
Skelbiama kandidatų atranka Mato Slančiausko premijai gauti
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius skelbia kandidatų atranką Mato Slančiausko premijai gauti.
Plačiau
Skelbiamas konkursas „Sidabriniai balsai 2020“
2020 m. sausio 25 d. (šeštadienis) 13.00 val. Joniškio kultūros centre (II a. salė) vyks solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ I turas. Dalyvauti konkurse yra kviečiami rajono suaugusiųjų (taip pat ir aukštųjų mokyklų) solistai, mišrūs, moterų, vyrų vokaliniai ir kameriniai ansambliai.
Plačiau
Kviečiame į Pasvalio baseiną
Joniškio rajono savivaldybė ir UAB Joniškio autobusų parkas tęsia socialinę akciją, kviečia senjorus bei neįgaliuosius vykti į Pasvalio baseiną. Laikas baseine – 2 val. Už Pasvalio baseino ir pirčių paslaugą vykstantys asmenys apsimoka patys nuvykę į baseiną (kaina 3 eurai).
Plačiau
Parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas
Joniškio rajono savivaldybė administracija, siekdama teisės aktų nustatyta tvarka parduoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamus daiktus, kviečia fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti viešajame aukcione ir įsigyti savivaldybei priklausantį turtą.
Plačiau
Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiai
Kviečiame dalyvauti Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiuose.
Plačiau
Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas
Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas arba rašyti prašymus tęsti akredituotos programos vykdymą.
Plačiau
Papildomos atrankos projekto rezultatai
Informuojame, kad projekto „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankai buvo pateikta viena paraiška, kuri atitinka projekto „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-31 40 punkto administracinę atitiktį.
Plačiau
Priimamos paraiškos pirkti gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeniniams vaikų globos namams steigti
Joniškio rajono savivaldybė priima paraiškas pirkti gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeniniams vaikų globos namams steigti. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, bei Gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo komisijos darbo reglamentu, patvirtintu 2019 m. vasario 20 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-142 (su pakeitimu, padarytu 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 458).
Plačiau
Kviečiame teikti paraiškas
Kviečiame teikti paraiškas dėl Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo.
Plačiau
Patvirtintos 2019 m. neformaliojo vaikų švietimo programos ir jų teikėjai
Nuo 2019 m. sausio mėn. iš Europos Sąjungos lėšų bus finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) paslaugų plėtra“. Planuojamas dviejų etapų finansavimas: sausio-gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėnesiams, vaiko krepšelio dydis – 15 Eur/mėn. Tikslinio finansavimo lėšomis galės būti finansuojamas vaiko dalyvavimas vienoje pasirinktoje programoje.
Plačiau
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas
Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas arba rašyti prašymus tęsti akredituotos programos vykdymą.
Plačiau
Pajininkų dėmesiui!
Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vykdant statinių naudojimo priežiūros funkcijas Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir toliau bus apskaitomi pastatai (statiniai), kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 „Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sudaryti sąrašai bus perduodami teismui dėl nuosavybės nustatymo.
Plačiau