Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. birželio 26 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiamas papildomas konkursas

Vadovaudamasi „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. įsakymu A-31 „Dėl projekto „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ 13 punktu, Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia papildomą konkursą dėl partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma: 25 844,64 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019–2022 m.

Paraiškų priėmimo pradžia 2019 m. gegužės 23 d., pabaiga 2019 m. gegužės 30 d. 15.00 val.

Galimi projekto partneriai yra:

  1. Biudžetinės įstaigos.
  2. Viešosios įstaigos.
  3. Asociacijos.
  4. Religinės bendruomenės ir bendrijos.
  5. Labdaros ir paramos fondai.

Prioritetas teikiamas įstaigoms/organizacijoms, kurios:

  1. Siūlo planuojamų teikti VDC veiklų įvairovę (pvz., socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba ruošiant pamokas, laisvalaikio užimtumo organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, informavimas, konsultavimas, maitinimo organizavimas, pavėžėjimo į veiklas paslauga ir pan.).
  2. Numato galimybę vaikų pavėžėjimo paslaugai teikti (į VDC ir atgal į namus, išvykoms ir kt.).
  3. Numato į VDC veiklą įtraukti šeimas.
  4. Numato į veiklą įtraukti didesnį paslaugų gavėjų skaičių (daugiau nei 10 vaikų).
  5. Yra nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškų pateikimas

Įstaiga/organizacija turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Paraiškos gali būti pateikiamos tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, paštu, įteiktos per pašto kurjerį.

Paraiškos pateikiamos Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje, II aukšte, 209 kab., adresu Livonijos g. 4, Joniškis, užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ partnerių atrankos konkursui“.

Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, pateiktos vėliau nei konkurso skelbime nurodyta pateikimo diena ir valanda, pateiktos įstaigų, nepatenkančių į Aprašo 4 punkte nurodytą subjektų sąrašą, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

Įstaiga/organizacija iki galutinio paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu projekto partnerių atrankos komisija jį gauna pateiktą raštu iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Kontaktiniai asmenys: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Bračaitė-Štabokienė tel. (8 426) 52 091, laura.bracaite.stabokiene@joniskis.lt arba Egidija Daunorienė tel. (8 426) 52 091, egidija.daunoriene@joniskis.lt.

Projekto „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook