Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 29 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiamas ilgalaikio turto viešasis aukcionas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia ilgalaikio turto viešąjį aukcioną, kuris įvyks 2019 m. gruodžio mėn. 18 d. 10.00 val. adresu Livonijos g. 4, Joniškis.

Aukcione parduodama:

Mediena
(I-II-III kaitrumo grupės)

Kubai

Kaina pagal rietuves Eur

Rietuvė Nr. 1

135,88

2197,18

Rietuvė Nr. 2

128,39

2076,07

Rietuvė Nr. 3

91,46

1478,91

Rietuvė Nr. 4

117,25

1895,93

Rietuvė Nr. 5

16,44

265,83

Iš viso:

489,42

7913,92

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. gruodžio 5-13 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Gedimino g. 15 A. Žagarė, Joniškio r. Dėl apžiūros skambinti tel. 8 677 19 861.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje nuo 9.00 iki 9.50 val., fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Mokėjimo kvito išrašą. Aukcionas įvyks, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Perkant visą medieną, garantinis įnašas 790,00 Eur. Perkant medieną pagal rietuves, 10 procentų rietuvės kainos.

Aukciono dalyvio mokestį 5,00 Eur, aukciono žiūrovo mokestis 2,00 Eur ir garantiniai įnašai turi būti pervesti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukciono pradžios į Joniškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT Nr. LT 75 4010 0404 0001 0057, (įvykus aukcionui, nenupirkus medienos, garantinis įnašas bus grąžinamas per 3 darbo dienas).

Nepardavus turto penktame aukcione, šeštasis aukcionas vyks 2019 m. gruodžio 27 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu.

Prašymai priimami 121 kabinete, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukciono pradžios (tik sumokėjus visus mokesčius). Informacija teikiama tel. 8 426 69 155, 8 698 17 590, el. p. danute.danasiene@joniskis.lt.

Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.

Joniškio rajono savivaldybės administracija už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Atsakingas asmuo – Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio vedėja Danutė Danasienė.

Infrastruktūros skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook