Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Tikslas: Atnaujinti kompetencijomis grįstas bendrojo ugdymo programas ir užtikrinti veiksmingą jų diegimą

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

Planuojama laiko juosta

  • 2020 m. sausis – 2021 m. rugsėjis – atnaujinamos Bendrosios programos
  • 2021 m. rugsėjis – 2022 m. gegužė – išbandomos atrinktose mokyklose
  • Nuo 2022 m. rugsėjo – Bendrųjų programų įgyvendinimas visose mokyklose

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos projekto veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“

Visa informacija apie projektą bus skelbiama tikslinėje interneto svetainėje www.mokykla2030.lt.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-05-06 08:33:35