Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 19 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Seimo Antikorupcijos komisija: fondai skirsto valstybės biudžeto lėšas nekontroliuojami

Šiandien Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas, susijęs su įvairių fondų, skirstančių valstybės biudžeto lėšas, veiklos skaidrumu. Atkreiptas dėmesys, kad fondų tarybų nariai, priimantys privalomus vykdyti sprendimus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo įvairiems visuomeniniams projektams įgyvendinti, yra prilyginami valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, todėl privalo deklaruoti tiek privačius interesus, tiek turtą ir pajamas.

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos atstovai paaiškino, kad dauguma tokių fondų tarybos narių nėra pateikę privačių interesų deklaracijų, o išsamios informacijos apie tokius fondus ir juose dirbančius asmenis komisija neturi.

Antikorupcijos komisija konstatavo, kad nėra užtikrinamas tokių fondų veiklos bei jų priimamų sprendimų skaidrumas bei yra galimybės piktnaudžiauti siekiant tenkinti privačius interesus. Komisijos nuomone, tokie fondai neturėtų būti kuriami, o jų funkcijas turėtų atlikti atsakingos valstybės institucijos, kurios valstybės biudžeto lėšas skirstytų pagal aiškiai nustatytas procedūras bei patvirtintus kriterijus.

Posėdyje nutarta kreiptis į Finansų ministeriją prašant Antikorupcijos komisijai pateikti papildomą informaciją apie šiuo metu veikiančius valstybės biudžeto lėšas skirstančius fondus, juose dirbančius asmenis bei prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę pateikti siūlymus dėl šio sektoriaus teisinio reglamentavimo pakeitimo.

2015-2016 m. Komisija nagrinėjo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veiklą ir nustatė, kad dėl teisinio reglamentavimo trūkumų fondo tarybos nariams nenumatyta atsakomybė už priimamus sprendimus; sprendimai dėl sporto projektų finansavimo nėra pagrįsti objektyviais argumentais, nėra viešinami; taip pat neaiški ekspertų, vertinančių sporto projektus, siekiančius gauti finansavimą, atranka, apmokėjimas už ekspertines paslaugas; kai kurie fondo tarybos nariai, nagrinėdami projektus, kurių įgyvendinimu yra suinteresuoti, nusišalindavo tik formaliai, o taip pat iki nebuvo pateikę privačių interesų bei turto ir pajamų deklaracijų. Todėl komisija inicijavo teisinės aplinkos įvertinimą antikorupciniu požiūriu, poįstatyminių teisės aktų bei naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo rengimą.

LR Seimo nario biuro informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook