Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. birželio 18 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 40
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 40
Posėdžio data 2018-06-21 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-140) Alma Žukauskytė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-158) Daiva Nechaj
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-173) Stefanija Šniukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl A. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-143) Sigutė Ščiglinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-148) Sigutė Ščiglinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-174) Sigitas Lelionis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl lėšų paskirstymo pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. TSP-153) Laura Bračaitė-Štabokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms Joniškio rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-154) Laura Bračaitė-Štabokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl vandentvarkos projektų eiliškumo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-165) Laura Bračaitė-Štabokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Joniškio rajono savivaldybėje (II etapas)“ (Nr. TSP-166) Laura Bračaitė-Štabokienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų ir darbų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-168) Gražina Gofman
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 2014–2017 metų įgyvendinimo ataskaitai (Nr. TSP-169) Egidija Daunorienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (Nr. TSP-172) Egidija Daunorienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pavedimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-141) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Bronislovui Zastarskiui (Nr. TSP-167) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Leonui Karaliūnui (Nr. TSP-171) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Liudui Jonaičiui (Nr. TSP-170) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-160) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-161) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-162) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. T-122 „Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-142) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-146) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis ir vaikais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-147) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pavedimo vykdyti socialinės priežiūros paslaugų šeimoms teikimo funkcijas (Nr. TSP-155) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-156) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-157) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl leidimo Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai įstoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją (Nr. TSP-144) Daiva Zikienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Joniškio komunalinis ūkis“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Joniškio vandenys“ (Nr. TSP-164) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui administruoti Joniškio ir Žagarės turgavietes (Nr. TSP-116) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui administruoti Joniškio miesto ir Žagarės miesto pirtis (Nr. TSP-117) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui (Nr. TSP-163) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo (Nr. TSP-151) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros darbų tarifų ir nuolatinės priežiūros darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-152) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-149) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-150) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. TSP-145) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-159) Arūnas Adomaitis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Birželis
    2018