Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžiavo Joniškio miesto VVG valdyba

Antradienį vyko Joniškio miesto vietos veiklos grupės (toliau – MVVG) valdybos posėdis.

Posėdžio metu patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas, papildytas dar penkiais projektais, skirtais įgyvendinti Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją pagal 1.1.3. veiksmą „Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės sociokultūrinę veiklą pasitelkiant savanorius ir bendradarbiaujant su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, pagal 2.2.1. veiksmą „Parama verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti, skirta darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims, darbingiems gyventojams, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, verslą ar savarankišką veiklą pradėję asmenys“ ir pagal 2.2.3. veiksmą „Jauno verslo atstovų ir darbuotojų profesinių kompetencijų didinimas užtikrinant bendradarbiavimo su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą“.

Pagal 1.1.3. veiksmą projektinį pasiūlymą teikė ir Joniškio miesto VVG. Vadovė Vaida Aleknavičienė papasakojo apie teikto projekto „Kitataučiai pilietinėje visuomenėje“ tikslą, uždavinius, numatomas veiklas. Projekto veiklų koordinatorė supažindino su kitų keturių projektų tikslais, uždaviniais, numatomais pasiekti rodikliais bei vertinimo ataskaitomis.

MVVG valdybos pirmininkas Aivaras Rudnickas priminė, kad paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai teikti galės tik tie pareiškėjai, kurie bus įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą. Paraiškas vertins ir finansavimo sutartis su pareiškėju pasirašys ESFA.

Posėdžio metu valdybos narys Henrikas Mikalkėnas papasakojo apie UAB „HZR“ teiktą projektą „Įgyk pranašumą darbo rinkoje!“. Paraiška ESFAi buvo pateikta rugsėjo pradžioje, dar tebevyksta jos vertinimas. Agentūra turėjo nemažai klausimų dėl projekto išlaidų. H. Mikalkėnas apgailestavo, kad nepavyko agentūros specialistams įrodyti, kad numatytos šiuolaikinės klientų aptarnavimo programos ir įrangos įsigijimo išlaidos yra būtinos profesionalaus padavėjų darbui apmokyti.

Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmams finansuoti buvo patvirtinta 248 453,06 Eur. Tokiai sumai yra pateikta projektinių pasiūlymų. Aštuoni pareiškėjai jau pateikė paraiškas ESFA, vyksta jų vertinimas. Paskutinieji 5 pareiškėjai įsipareigojo paraiškas pateikti iki 2020-01-30. Jeigu visi pareiškėjai pateiks paraiškas ir bus patvirtintos jų numatytos sumos, daugiau kvietimų teikti paraiškas nebebus skelbiama.

 Joniškio miesto VVG informacija ir nuotraukos

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook