Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 19 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Patvirtintas lėšų paskirstymas 2021 metų projektams finansuoti

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A-1174 „Dėl lėšų skyrimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti patvirtinimo“ patvirtintas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų lėšų paskirstymas 2021 metams.

Eil.
Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

„2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“

15082,00

2.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

„Kartu mes galime daugiau“

13177,00

3.

Žagarės neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“

„Rankų darbo šiluma ir jaukumas namams“

7694,00

4.

Joniškio rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

„Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“

6241,00

Iš viso:

42194,00

Vykdant šiuos projektus, Joniškio rajono neįgalieji gaus įvairių paslaugų: neįgaliųjų dienos užimtumas, neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių lavinimas, saviraiškos įgūdžių lavinimas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, individuali pagalba neįgaliesiems, neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose. Paslaugas gausiančių asmenų skaičius virš 100 neįgaliųjų.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook