Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 19 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pratęstas prašymų paramai maisto produktais ir higienos prekėmis galiojimas

Informuojame, kad gyventojams, 2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. gavusiems paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, jeigu nesikeitė asmens pajamos ir/ar šeimos sudėtis, naujų prašymų 2021 metams pateikti nereikia. Iki 2020 m. gruodžio mėn. pateiktų prašymų galiojimas bus pratęstas ir galios iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Naujus prašymus gyventojai, kurie anksčiau negavo paramos maisto produktais bei higienos prekėmis, gali pateikti iki 2021 m. sausio 20 d. seniūnijose pagal gyvenamąją vietą, aptarnaujant nuotoliniu būdu.

Maisto produktus ir higienos prekes nuo 2021 m. sausio 1 d. gaus tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (187,50 Eur).

Papildomai, parama gali būti skiriama išimties atvejais:

1. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP (187,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (275,00 Eur) per mėnesį, kai:

1.1. šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
1.2. bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus.

2. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP (187,50 Eur) dydžio, bet neviršija 2,4 VRP (300,00 Eur) per mėnesį, kai:

2.1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
2.2. asmuo yra vienišas ir neįgalus;
2.3. bendrai gyvenantys asmenys yra neįgalūs.

Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (sutikimą).

Informacija apie paramą teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, tel. (8 426) 69 154 ir gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei skelbiama interneto svetainėse www.joniskis.lt ir www.priimk.lt.

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook