Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

VšĮ  „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ kartu su partnerėmis Šiaulių regiono savivaldybėmis, įskaitant ir Joniškio rajono savivaldybę, įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ ir su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2017 m. lapkričio 30 d. pasirašė projekto 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir partnerių lėšomis. Joniškio rajonui skiriamos Projekto lėšos 511 464,00 Eur be PVM, iš kurių Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 76 720,00 Eur be PVM, ES struktūrinių fondų lėšos – 434 745,00 Eur be PVM.

Įgyvendinat projektą Joniškio ir Žagarės m. prie daugiabučių gyvenamųjų namų bus įrengtos 24 pusiau požeminių konteinerių aikštelės, įsigyta 148 vnt. pusiau požeminių konteinerių mišrioms komunalinėms ir rūšiuojamosioms (stiklo, plastikų ir metalo, popieriaus ir kartono, žaliosioms, tekstilės) atliekoms.

2017 m. gruodžio 22 d. pasirašyta prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartis su UAB „Strefa“ dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu yra vykdomi aikštelių projektavimo darbai, planuojama, kad rangos darbai prasidės liepos mėnesį.

Projekto veiklų  įgyvendinimo pabaiga numatyta 2019 m. gruodžio 30 d.

Projektas inicijuotas siekiant užtikrinti strateginiuose dokumentuose nustatytų valstybinių komunalinių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, skatinti gyventojus rūšiuoti atliekas bei pagerinti esamų aikštelių higienos sąlygas. Naujai įrengtos pusiau požeminės aikštelės pagerins aplinkos estetinį vaizdą, dalinai po žeme įkasti, sandariai užsidarantys konteineriai sumažins blogą kvapą, nes nuo žemės einantis šaltis stabdo bakterijų augimą ir tokiu būdu lėtėja puvimo procesas. Naujosios konteinerių aikštelės sumažins socialinę atskirtį, kadangi bus pritaikytos žmonėms su negalia, o atsakingesnis gyventojų rūšiavimas ir mažesnis susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekis leis sumažinti mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonių aptarnavimo kaštus.

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook