Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. spalio 25 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Informacija apie priimtas ir įgyvendinamas priemones koronaviruso COVID-19 plitimui valdyti

Informuojame Joniškio rajono gyventojus apie pagrindines priimtas priemones koronaviruso COVID-19 antros bangos plitimui stabdyti:

2020-08-04 Joniškio rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) nustatytos taikomos apsaugos priemonės nuo COVID-19 ligos (Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-749);

2020-08-06 kultūros įstaigų vadovai įpareigoti organizuojant renginius  vadovautis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. IV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintomis rekomendacijomis (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-752);

2020-08-14 Administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui pavesta kartu su policijos komisariato atstovu laikantis saugumo priemonių tikrinti asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronoviruso infekcija), bei asmenis, grįžusius ar atvykusius iš užsienio valstybių, kurių izoliavimo vieta savivaldybės administracijos numatytose patalpose, namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje, izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-773 (su pakeitimu, padarytu 2020-09-14 įsakymu Nr. A-857));

2020-09-03 pavesta viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) vadovui, bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuoti norinčių išsitirti Joniškio rajono švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimą greitaisiais serologiniais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-819);

2020-09-22 viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) vadovas įpareigotas užtikrinti, kad PSPC būtų įkurta ir nuo 2020 m. spalio 1 d. veiktų karščiavimo klinika (Administracijos įsakymas Nr. A-892);

2020-09-22 nurodyta  viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vadovui nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. uždrausti pacientų lankymą ir užtikrinti saugų netiesioginį būtiniausių priemonių perdavimą pacientams. Taip pat rekomenduota Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių socialinės globos įstaigų, teikiančių stacionarias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas (toliau – įstaiga), nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo, vadovams uždrausti, išskyrus mirštančiųjų lankymą, įstaigos vadovui leidus, įstaigų gyventojų lankymą ir užtikrinti saugų netiesioginį būtiniausių priemonių perdavimą įstaigų gyventojams.

Nuo 2020 m. spalio 13 d. uždraustas gyventojų lankymas socialinės globos įstaigose (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-891 (su pakeitimu, padarytu 2020-10-12 įsakymu Nr. A-950)). Šiuo įsakymu taip pat Joniškio rajono savivaldybėje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams nurodyta organizuoti įstaigų veiklą maksimaliai užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais) nustatytas sąlygas.

2020-09-25 nuo 2020-09-28 uždrausti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje visi uždarose erdvėse organizuojami sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kiti renginiai (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-914);

2020-10-07 Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kuriose 2020 m. spalio 11 d. (esant antram rinkimų turui – ir š. m. spalio 25 d.) vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, įpareigotos, apylinkės rinkimų komisijai po balsavimo atlaisvinus patalpas, užtikrinti balsavimo ir rinkimų metu naudotų bendrų patalpų dezinfekciją ir vėdinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat nurodyta Švietimo įstaigų vadovams, negalint užtikrinti šio įsakymo 1 punkte nurodytų įpareigojimų: spręsti klausimą dėl ugdymo proceso savo vadovaujamose Švietimo įstaigose š.m. spalio 12 d. (esant antram rinkimų turui – ir š. m. spalio 26 d.) organizavimo nuotoliniu būdu, o priėmus sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, apie tai nedelsiant  informuoti visus švietimo įstaigą lankančių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-940);

2020-10-08 Joniškyje įsteigtas Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobilus punktas, registruojantis gyventojus patikrai Karštąja linija 1808. PSPC pavesta organizuoti, koordinuoti ir teikti mobilaus punkto paslaugas pagal Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašą. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir pavaldumo, įpareigotos skirti darbuotojus ir užtikrinti jų apmokymą bei tolimesnį darbą mobiliame punkte pagal PSPC pateiktą grafiką (Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-943);

2020-10-13 Administracija darbą organizuoja nuotoliniu būdu, vadovaudamasi Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-951);

2020-10-14 rekomenduota Joniškio rajono savivaldybės viešojo administravimo įstaigų, biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių vadovams, savivaldybės kontrolieriui ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams nuo 2020 m. spalio 13 d., žodžiu suderinus su savivaldybės meru, pareigybės aprašyme priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį vykdyti neišeinant iš savo namų, naudojantis informacinėmis technologijomis, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Nuotoliniu būdu dirbama susipažinus ir sutikus su laikino nuotolinio darbo sąlygomis (Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-41).

Taip pat pažymime, kad jokie teisės aktai, įsakymai, rekomendacijos  nesustabdys koronaviruso plitimo, jeigu gyventojai elgsis neatsakingai, nerūpestingai, nesilaikys rekomendacijų teisingai, o ne imituojant, dėvėti kaukes, laikytis nustatytų atstumų, vengti susibūrimų, asmeninių švenčių.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki!

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook