Joniškio rajono savivaldybė
2021 m. sausio 19 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Pasirašyta projekto finansavimo sutartis

Šių metų gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Joniškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Užterštos naftos produktais teritorijos Joniškio r. sav., Joniškio sen., Joniškio m. Pašvitinio g. 21 sutvarkymas“ finansavimo sutartį.

Bendra projekto vertė siekia 258,39 tūkst. Eur. su PVM. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (iki 95 proc.) bei Joniškio rajono savivaldybės biudžeto (5 proc.) lėšomis. Numatoma projekto veiklų pabaiga – 2021 m. lapkričio mėn.

Projekto tikslas: Sumažinti cheminių medžiagų grunte, pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį Joniškio mieste. Planuojamos projekto veiklos: užterštos naftos produktais teritorijos Pašvitinio g. 21, Joniškio mieste sutvarkymas.

Projekto aprašymas

Buvusi naftos bazės teritorija (plotas 0,204 ha) Joniškio mieste (Pašvitinio g. 21), eksploatavusi požemines ir antžemines naftos produktų saugyklas, yra gydymo įstaigos teritorijoje, paviršinio vandens telkinio apsauginėje zonoje ir priskirta taršai vidutiniškai jautrioms teritorijoms (III kategorija)(pagal LAND 9:2009 bei Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus).

Pagrindinėmis požemio taršos naftos produktais vietomis buvusioje naftos bazėje yra požeminių rezervuarų ir antžeminių cisternų saugyklų aikštelės, iš kurių pirmosios eksploatacija nutraukta 1992 m., antrosios – 2004 m. Požeminiame rezervuare buvo saugomas krosnių kuras (dyzelinas) ir skalūninė alyva.

Apie 1990 m. ties siurblinės pastatu ir šiaurės rytiniu požeminių rezervuarų zonos kampu saugomas kuras avarijos metu išsiliejo ant žemės paviršiaus, dalis jo pateko į požemį, todėl didžiausias požemio taršos mastas yra požeminiame naftos produktų saugyklos plote. Bendras naftos produktais užteršto paviršinio grunto plotas yra 1260 m² (0,126 ha).

Projekto metu planuojama pašalinti užterštoje teritorijoje esantį apgriuvusį kuro siurblinės pastatą bei rekultivuoti gruntą, nugriauti likusias naftos produktų saugyklas - antžemines cisternas ir jų pamatų liekanas, sutvarkyti naftos produktais užterštą 0,126 ha ploto teritoriją.

Projekto rezultatai: Atlikus buvusios naftos bazės teritorijos tvarkymą bus išvengta pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažės pavojingų cheminių medžiagų lygis grunte, požeminiame vandenyje.

 Joniškio rajono savivaldybės administracija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook