Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. birželio 17 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
2014-01-31
Norėčiau sužinoti kaip skirstomos šilumos ūkio ir eksploatavimo išlaidos.

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemą sudaro:

  1. šildymo sistema;
  2. karšto vandens tiekimo sistema;
  3. šilumos punktas.

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą) reglamentuoja 2009 m. lapkričio 26 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-229 patvirtintas Pastato šildymo ir karšto sistemos priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ (toliau – Sprendimas).

Tuo pačiu Sprendimu patvirtintas privalomųjų darbų sąrašas (2 priedas) bei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalūs tarifai (1 priedas). Šie tarifai atskiriems daugiabučiams namams skiriasi, priklausomai nuo pastato ploto ir sistemų eksploatacijos laiko .

Daugiabučiuose namuose esančius šilumos punktus nuosavybės teise valdo šilumos tiekėjai (UAB „Fortum Joniškio energija“ arba UAB Joniškio butų ūkis), todėl jie skaičiuoja mokestį už Pastato, daugiabučio namo šilumos punkto komponentų priežiūros (eksploatavimo) darbus.

Daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūri pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojas (UAB Joniškio butų ūkis), kuris skaičiuoja mokestį už Pastato, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų komponentų priežiūros (eksploatavimo) darbus.

Papildomas ir į Aprašą bei Sprendimą neįtrauktas šildymo sistemos, karšto vandens tiekimo sistemos ir šilumos punkto remonto, atstatymo ar keitimo išlaidas turi padengti visi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registre – www.e-tar.lt

Eglė Burbienė
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
Livonijos g. 4, 303 k., Joniškis
tel. 8 426 69147, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt 

Atgal