Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Neprižiūrimų pastatų ir žemės plotų tvarkymą būtina organizuoti nedelsiant

Joniškio rajono savivaldybės administracija, siekdama ieškoti tinkamų būdų ir priemonių neprižiūrimiems pastatams ir žemės sklypams tvarkyti, kviečia gyventojus pasirūpinti pastatų ir žemės sklypų sutvarkymu. 

Savivaldybės administracija primena, kad apleisti žemės sklypai  apmokestinami 4 proc. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifu. Siekiant užtikrinti, kad valdant ir naudojant žemę būtų laikomasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių žemės naudojimo priežiūrą, reikalavimų bus atliekami patikrinimai.

Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d.  sprendimu Nr. T-83, į apleistų žemės sklypų sąrašus įtraukiami neprižiūrimi žemės sklypai.

Aprašo 5 p. nustato, kad žemės sklypas apleistas, kai yra vienas ar keli iš šių požymių: sklype formuojamas sąvartynas, sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, laikinieji statiniai ir pan.), kaupiamos šiukšlės, išpiltas statybinis laužas, sklypas apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius), avarinės būklės medžiais, nešienaujamas, nešienauta žolė išdegusi ir panašiai.

Žemės sklypai turi būti naudojami, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkio paskirties žemė, ar kitos paskirties (gyvenamųjų namų, pastatų teritorijų, komercinės paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir pan. teritorijų) žemė.

Savivaldybės administracijos tikslas – įpareigoti neprižiūrimų pastatus savininkus tinkamai juos tvarkyti. Jeigu pastatas apleistas, kelia grėsmę žmonėms, nebėra estetinio vaizdo būtina imtis priemonių statinio priežiūrai. Statinių priežiūrą reglamentuojantis Statybos techninio reglamentas STR 1.07.03:2017, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971, numato statinių naudojimo priežiūros reikalavimus, todėl pastatų savininkams būtina jų paisyti.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnis už žemės sklypų, pastatų nepriežiūrą numato iki 600 Eur baudą.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook