Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atranka

Joniškio rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir tiesiogiai pristatyta savivaldybės administracijai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba užpildytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo arba pareiškėjo vadovo, ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 2519 Eur (du tūkstančiai penki šimtai devyniolika Eurų). Joniškio rajono savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės 25% – 629,75 Eur (šeši šimtai dvidešimt devyni Eur 75 ct). Iš viso projektui bus skirta 3148 Eur 75 ct.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Leonas Karaliūnas, tel. 8 612 89 986, el. p. leonas.karaliunas@joniskis.lt. Jam nesant konsultacijas teikia Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis, tel. 8 698 35 811, el. p. jonas.novogreckis@joniskis.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Švietimo, kultūros is sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook