Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Mero pavaduotoja V.Aleknavičienė: tikiu, kad miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas bus sėkmingas ir naudingas

Joniškio miesto vietos veiklos grupės vadovė, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė antradienį vykusiame asociacijos susirinkime pristatė, kad pagal pirmus 2 kvietimus pagal 1.1.1. veiksmą „Savipagalbos grupių kūrimas ir organizavimas psichikos negalią turintiems darbingų gyventojų šeimos nariams užtikrinant tarpininkavimą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“ ir 1.1.2. veiksmą „Trumpalaikė pagalba namuose  darbingiems asmenims, kurių šeimos nariai dėl neįgalumo negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, paslaugų vykdymui pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą“, kurie buvo paskelbti iki 2019 m. birželio 14 d. yra gauti 2 projektiniai pasiūlymai, po vieną pagal kiekvieną veiksmą.

Šių projektų vertinimas baigtas ir MVVG valdyba posėdyje patvirtino vietos plėtros projektų sąrašą. Po valdybos sprendimo informuoti abu pareiškėjai, o projektų sąrašas  nusiųstas vidaus reikalų ministerijai ir Europos socialinio fondo agentūrai. Dabar šie pareiškėjai jau gali pildyti paraiškas, teikti jas ESFA.

MVVG vadovė pristatė, kad vyksta projektinių pasiūlymų, gautų pagal kvietimą Nr. 3 veiksmui 2.1.1. „Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų  asmenybės įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką, ugdymas ir palaikymas kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, kvietimą Nr. 4 veiksmui 2.1.2. „Mokymai darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei kitomis organizacijomis“, kvietimą Nr. 5 veiksmui 2.1.3. „Darbo įgūdžių įgijimas kūrybinėje, meninėje veikloje, stiprinant savivertę ir motyvaciją darbo rinkos aktyvumui bendruomenėje pasitelkiant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą (audimas ir/ar vėlimas,  sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas; ir kt.), kvietimą Nr. 6 veiksmui 2.1.4. „Prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių įsitraukiant į užimtumo veiklas kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei kitomis organizacijomis (apželdinimas; vidaus apdailos darbai ir kt.)“ vertinimas.

Vadovė informavo, kad iki 2019 m. rugsėjo 11 d. 15:00 val. galima teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmą, finansavimo pagal 1.1.3. veiksmą „Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės sociokultūrinę veiklą  pasitelkiant savanorius ir bendradarbiaujant su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, pagal 2.2.1. veiksmą „Parama verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti, skirta darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims, darbingiems gyventojams, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, verslą ar savarankišką veiklą pradėję asmenys“ ir pagal 2.2.3. veiksmą „Jauno verslo atstovų ir darbuotojų profesinių kompetencijų didinimas užtikrinant bendradarbiavimo su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą“.

 

Joniškio miesto VVG informacija

 

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook