Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimas

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose. Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, privalo gauti savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas

3. Renginių organizavimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d.  sprendimu T-106.

4. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

5. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-93 „Dėl tyliųjų zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas.

Prašyme turi būti nurodyta:

1. renginio organizatoriaus rekvizitai (jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, juridinio asmens kodas, asmens, atsakingo už renginio organizavimą, pareigos, el. pašto adresas ir telefonas);

2. turi būti nurodyti ne mažiau nei dviejų renginio organizatorių arba jų įgaliotų asmenų, atsakingų už renginio organizavimą, vardai, pavardės, adresai ir telefonų numeriai;

3. numatomo renginio pavadinimas, forma, turinys;

4. renginio data, pradžios ir pabaigos laikas;

5. vieta, renginio dalyvių ir žiūrovų judėjimo maršrutas, transporto priemonių statymo vietos (jei tai numatoma);

6. numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;

7. numatomas biotualetų (jeigu būtina) skaičius ir jų išdėstymo planas;

8. numatomas prekybos vietų (jeigu numatyta) skaičius. Būtina nurodyti, kuo bus prekiaujama. Jei bus prekiaujama alkoholiu, renginio schemoje nurodyti prekybos vietos ribas;

9. suderinimas su įstaigos, įmonės valdytoju ir su seniūnu kurio teritorijoje vyks renginys;

10. teritoriją tvarkančios įmonės suderinimo žyma ar sutarties kopija;

11. statinių ir kitų įrenginių (jeigu tokie numatyti) išdėstymo schema;

12. informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu (greitąją medicinos pagalbą teikiančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija),  taikoma II kategorijos renginiams; 

13. viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija;

14. priešgaisrinę saugą užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija, jei naudojami fejerverkai, laužai ir kt.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

-

Administracinės paslaugos teikėjas

Erika Šivickaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 426)  69 149; el. p. erika.sivickaite@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos direktorius Aivaras Rudnickas     

Tel. (8 426) 69 142, el. p. aivaras.rudnickas@joniskis.lt

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo leisti organizuoti renginį gavimo dienos jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą raštu praneša renginio organizatoriui.

Savivaldybės administracijos direktorius neprivalo svarstyti prašymų, pateiktų nesilaikant Renginių organizavimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėse nustatytų prašymo pateikimo terminų. Netenkina prašymo arba atideda jo svarstymą 3 darbo dienas, jei renginio organizatoriai kartu su prašymu nepateikia kitų reikalingų dokumentų, nepaaiškina renginio organizavimo eigos.

Leidimą renginio organizatorius privalo turėti renginio metu ir saugoti ne trumpiau kaip 10 darbo dienų po renginio

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

II lygis

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymas dėl renginio organizavimo pateikiamas:

1. ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius  I kategorijos renginio (ne daugiau kaip 1000 žmonių);

1.2. ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius II kategorijos  renginio (daugiau nei 1000 žiūrovų).

Pirminės medicinos pagalbos teikimo reikalavimas taikomas renginiams, kurie skirti nepilnamečiams ir II kategorijos renginiams.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Įvertinkite, kaip buvo suteikta paslauga

Jūsų komentaras
Vardas, Pavardė:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-01-01 02:13:49