Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai gali būti išduodami asmenims (reklaminės veiklos subjektams), kurie turi parengtus reklaminio įrenginio ir išorinės vaizdinės  reklamos (toliau – Reklama) projektus. Reklamos projektą sudaro:
1. aiškinamasis raštas;
2. brėžinys, kuriame nurodoma reklaminio įrenginio vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype, reklamos adresas, reklamos užsakovo, projektuotojo tikslūs duomenys;
3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys: situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
5. reklaminio įrenginio brėžinys su matmenimis;
6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais
Reklamos projektas turi būti suderintas su:
1. savivaldybės kalbos tvarkytoju;
2. savivaldybės vyriausiuoju architektu;
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu skyriumi (kai reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);
4. Žagarės regioninio parko direkcija (kai reklama įrengiama Žagarės regioninio parko teritorijoje);
5. inžinerinius tinklus eksploatuojančia įmone (kai reklaminis įrenginys statomas inžinerinių tinklų apsaugos zonoje).

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
4. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
5. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės

6. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai

7. Leidimų įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas
8. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje reikalavimai

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Reklaminės veiklos subjektas (toliau – Pareiškėjas), norintis gauti leidimą, savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras) turi pateikti: 

1. paraišką;

2. žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą;

3. patvirtintą prekės ženklo registracijos liudijimo kopiją, jei naudojamas šis ženklas;

4. nustatyta tvarka suderintą reklamos projektą, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Regina Leknickienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 426) 69 145, el. p. regina.leknickiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Regina Leknickienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 426) 69 145, el. p. regina.leknickiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

20 d. d.

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vieneriems metams mokama vietinė rinkliava:
- ant pastatų Joniškio ir Žagarės miestuose už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 29 Eur;
- ant pastatų kaimo teritorijoje už reklamos  ploto vieną kvadratinį metrą – 15 Eur;
- ant stacionarių reklaminių stendų už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 29 Eur;
- už visą reklaminį kainų stovą – 58 Eur;
- už kilnojamosios reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 5,8 Eur;
- už trumpalaikės išorinės reklamos ploto vieną kvadratinį metrą (parai) – 0,6 Eur.
Mokestis mokamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos
(į. k. 288712070) sąskaitą LT697300010146068107, banke AB Swedbank.
Vietinė rinkliava netaikoma:
- valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitoms iš valstybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms;
- savivaldybės ir kitų biudžetinių įstaigų organizuojamiems kultūros, švietimo ir sporto renginiams;
- kaimo turizmo sodyboms;
- politinei ir socialinei reklamai, nesusijusiai su ūkine komercine ir finansine veikla.

Vietinė rinkliava nerenkama už leidimų įrengti iškabas ir informacinius stendus išdavimą.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

Paraiškos forma, Tipiniai projektai

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos paraiškoje nurodoma:

1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausia nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausia nutolusius reklamos taškus;

3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

4. reklamos skleidimo laikotarpis;

5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris;

6. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

7. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

8. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 Įvertinkite paslaugą

Jūsų komentaras
Vardas, Pavardė:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2019-03-15 12:49:05