Joniškio rajono savivaldybė

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 140
Faks. (8 426)  69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
  Veiklos sritys
 • Aplinka
 • Aktualijos
  Atliekų tvarkymas
  Dokumentai
  Kraštovaizdis
 • Būstas
 • Aktualijos
  Informacija
  Teisės aktai
  Socialinis būstas
  Administravimas
 • Civilinė metrikacija
 • Darbo laikas ir kontaktai
  Statistika
  Santuokų grafikas
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Aktualijos
  Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Jaunimas
 • Aktualijos
  Informacija
 • Nekilnojamojo turto valdymas
 • Parduodamas turtas
  Kapinių priežiūra
  Kelių ir gatvių priežiūra
  Statinių priežiūra
 • Paveldosauga
 • Aktualijos
  Informacija
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Informacija
  Paslaugos
  Planai ir ataskaitos
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
 • Sportas
 • Aktualijos
  Sporto centras
  Sporto organizacijos
 • Sveikata
 • Aktualijos
  Informacija
  Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Šiluma ir energetika
 • Aktualijos
  Teisės aktai
  Informacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Neformalusis švietimas
  Švietimo įstaigos
  Švietimo centras
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Viešoji tvarka
 • Aktualijos
  Dokumentai
    Gyventojams
 • Priėmimas
 • Viešosios konsultacijos
 • E. Demokratijos paslaugos
 • Autobusų tvarkaraščiai
 • Atliekų vežimo grafikas
 • Savitarnos svetainės
 • Daugiabučių modernizavimas
 • Bešeimininkiai pastatai
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Mokesčiai
 • Taisyklės
 • Pagalbos telefonai
 • Karjera
 • Priėmimo tvarka
  Konkursai
  Konkursų rezultatai
  Personalo sudėtis ir kaita
  Tarnybinės veiklos vertinimas
    Dešinės pirmas
 • NEKILNOJAMAS TURTAS
 • Parduodamas turtas
  Daugiabučių modernizavimas
  Bešeimininkiai pastatai
  Visuomenei svarbūs statiniai
 • AKTUALU
 • Rūpinuosi Joniškio kraštu
  Tarybos ir komitetų posėdžiai
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • Biudžetas
  Vadovų darbotvarkės
  Strateginis planavimas
  Nuolatinės komisijos
  Pranešėjų apsauga
    Savivaldybė
 • Teisės aktų paieška
 • Taisyklės
 • Naujienų prenumerata
 • Nuotraukų galerija
 • Videogalerija
 • „Regia“ žemėlapis
 •   Turizmas
 • Aktuali informacija
 • Joniškis
 • Žagarė
 • Žemėlapiai
 • Lankytinos vietos
 • Nakvynė
 • Maitinimas
 • Kaimo turizmas
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Verslas
 • Verslo liudijimai
 • Licencijos (leidimai)
 • Prekyba naftos produktais
  Prekyba alkoholiniais gėrimais
  Prekyba tabako gaminiais
  Kelių transporto veikla
  Šilumos tiekimo licencijos
 • Prekyba viešosiose vietose
 • Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
 •   Kultūra
 • Viešoji biblioteka
 • Muziejus
 • Kultūros centrai
 • Joniškio kultūros centras
  Žagarės kultūros centras
 • Renginiai
 • Konkursai
 •   E. Demokratija
 • E. konsultavimas
 • E. apklausos
 • E. peticijos
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Posėdžių transliacija
 •   Viršutinis
 • Savivaldybė
 • Gyventojams
 • Kultūra
 • Verslas
 • Turizmas
 •   Įstaigos svetainė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Savivaldybės vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjas
  Taryba
  Apie tarybą
  Tarybos nariai
  Komitetai
  Frakcijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Skyriai
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Nepriklausantys skyriui specialistai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Atstovas Seime
 • Teisinė pagalba
 • Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Vartotojų teisės
 • Teritorijų planavimas
 • Informacija
  Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Žemės valdos projektai
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
  Vykdomi viešieji pirkimai
  Sudarytos sutartys
 • Projektai
 • Pateiktos paraiškos
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Aktualijos
  NVO ir BO informacija
  Joniškio miesto VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • Tarptautiniai ryšiai
 • Aktualijos
  Miestai partneriai
 • Apdovanojimai
 • Joniškio garbės piliečiai
  Savivaldybės apdovanojimai
  Savivaldybės premijos
 • Nuorodos
 • Personalo paieška
 • Kitataučiai pilietinėje visuomenėje

  Joniškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kitataučiai pilietinėje visuomenėje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0214).

  Projekto tikslas – gerinti  kitataučių Joniškio miesto gyventojų užimtumą ir integraciją į visuomenę. Projekto uždavinys – sudaryti sąlygas kitataučiams susipažinti su lietuvių tautos papročiais, kalba, tradicijomis bei atskleisti tautos savitumą bei unikalumą. Projekto tikslinė grupė – kitataučiai, gyvenantys Joniškio mieste.

  Poveikis: kadangi lietuvių kalbos žinių trūkumas, nepakankamas šalies, jos papročių suvokimas kitataučiams yra problema integruojantis į visuomene, tikimasi, jog neformalūs užsiėmimai, edukacijos, diskusijos prisidės prie kokybiškos integracijos. 5 savanoriai galės savanoriauti toliau latvių asociacijoje bei atvirame jaunimo centre, kuri nuolat turi savanorių iš užsienio, padės jiems prisitaikyti ir integruotis į mūsų bendruomenę.

  Projekto metu vyks bendradarbiavimas tarp miesto ir kaimo organizacijų, skatinant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidą. Projekto metu planuojama vykdyti veiklas pagal Aprašo 10.1.3. eilutę „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas ir (ar)kita).

  Projekto įgyvendinimu bus tiesiogiai prisidedama prie 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“, 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“, kadangi bus siekiama suteikti žinias ir įgūdžius per užimtumo veiklas.

  Projekto tikslas atitinka vietos plėtros strategijos „Joniškio miesto vietos  veiklos grupės vietos plėtros strategija“ I tikslo „Padidinti socialinėje atskirtyje esančių asmenų socialinę integraciją, užtikrinant reikalingas socialines ir kitas paslaugas“ 1.1. uždavinio „Plėtoti socialines ir kitas paslaugas, mažinančias socialinėje atskirtyje esančių asmenų socialinę izoliaciją“ 1.1.3. veiksmo „Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės sociokultūrinę veiklą  pasitelkiant savanorius ir bendradarbiaujant su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, reikalavimus.

  Projekto metu planuojama suteikti sociokultūrines paslaugas. Šis projektas padės Joniškio mieste gyvenantiems kitataučiams integruotis geriau į vietos bendruomenės gyvenimą, įgyti lietuvių kalbos pradmenis, o truputį mokantiems pagilinti žinias, susipažinti su lietuvių kultūra. Dešimt kitataučių mokysis lietuvių kalbos, dalyvaus edukacijose „Svečiuose pas malūnininką", „Keramikė", „Pažinkime Žagarę", „Pažinkime Mūšos tyrelio taką", „Žaislų gamyba".

  Dalyvaus kitataučių ir jaunimo debatuose „Kodėl gera gyventi Joniškyje", rengs savo tautos šalies fotografijų parodą, dalyvaus poezijos vakare, socialinio filmo „Emigrantai" peržiūroje ir diskusijoje" bei dokumentinio filmo „Drugelio miestas" peržiūroje ir diskusijoje, filmas kviečia diskusijai apie skirtingų kultūrų gyvenimą vienoje šalyje.

  Projekto vertė – 5517,80 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir LR biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas prisideda savanorišku darbu prie veiklų vykdymo.

  Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2020-04-23 14:55:27
  Biudžetinė įstaiga
  Joniškio rajono savivaldybės administracija
  Duomenys kaupiami
  Juridinių asmenų registre
  Kodas 288712070
  Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
  Tel. (8 426)  69 140
  Faks. (8 426)  69 143
  El. p. savivaldybe@joniskis.lt