Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. birželio 6 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio miesto bendrojo plano parengimas

medium

 

Projekto pavadinimas: Joniškio miesto bendrojo plano parengimas
Projekto finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto bendra vertė: 250 440,54 Lt
Projekto įgyvendinimo metai: 2010-2012 m.

Šiuo metu Joniškio rajono savivaldybėje galioja parengtas ir 1991 m. balandžio 17 d. Joniškio rajono tarybos sprendimu Nr. 42 patvirtintas Joniškio miesto išplanavimo projektas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui, kuriame numatytos pagrindinės miesto funkcinės zonos, susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra. Tačiau šio plano sprendiniai jau nebeatitinka savivaldybės dabartinių poreikių, plėtros uždavinių, strateginių planų. Todėl yra reikalingas naujas Joniškio miesto bendrasis planas.

Parengtas Joniškio miesto bendrasis planas leis užtikrinti veiksmingą visų investicijų planavimą, darnią miesto plėtrą atitinkančią nacionalinės ir ES regioninės plėtros prioritetus ir tikslus.

Parengus Joniškio miesto bendrąjį planą būtų surasti geriausi ekonominių išteklių panaudojimo būdai, socialinės raidos kryptys, nustatyti atliekų naudojimo, verslo, gamybos, turizmo, poilsio ir kitos veiklos plėtojimo kryptys ir sprendimai. Plane būtų numatomos optimalios apgyvendinimo struktūros plėtojimo kryptys, gyventojų demografinės prognozės ir jų teritorinis pasiskirstymas, sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo ir ugdymo sistemų plėtojimo kryptys. Plane bus numatyti susisiekimo infrastruktūros plėtojimo kryptys ir sprendiniai, inžinerinės infrastruktūros ir vietinių energijos šaltinių plėtojimo kryptys ir sprendiniai, nustatyti ir pateikti pasiūlymai dėl žemės naudojimo paskirties pakeitimo, numatytos miesto plėtrai reikalingos teritorijos.

Parengtas ir patvirtintas Joniškio miesto bendrasis planas bus pagrindinis Joniškio miesto planavimo dokumentas, kuris sukurs pagrindą teritorijos darniai plėtrai, padės planuoti būsimas investicijas.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook