Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. birželio 6 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų rengimas

2013 m. kovo 26 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Joniškio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų rengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-050 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Projekto tikslas – užtikrinti Joniškio ir Žagarės miestų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Uždavinys – suformuoti ilgalaikes Joniškio ir Žagarės miestų ir jų prieigų paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo sistemos modernizavimo ir plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių nuotekų tvarkymo nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengi ir suderinti du teritorijų planavimo specialiuosius planus.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 40 364,15 Lt, Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamas finansavimas – 34 309,52 Lt, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 6 054,63 Lt.

Projekto įgyvendinimo metai: 2013–2015 m.

Projekto vykdymo eiga:

2014-04-17 pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėju UAB „TAEM Urbanistai“ dėl Joniškio ir Žagarės miestų paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialiųjų planų parengimo.

Specialiuose planuose bus nustatomi paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) nuotekų surinkimo, nuvedimo ir išvalymo plėtros planuojamoje teritorijoje prioritetai ir tvarkymo principai, numatomi poreikiai esamos sistemos rekonstrukcijai bei parenkami ekonomiškai ir techniškai efektyvūs nuotekų išleidimo bei valymo sprendiniai; nustatomos paviršinio lietaus nuotekų surinkimo plėtros formavimo zonos, planuojami lietaus nuotekų tinklai.

 Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook