Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 4
Posėdžio data 2015-06-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-100) Agnė Valaitienė
Priimtas
2 Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-101) Agnė Valaitienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-103) Agnė Valaitienė
Priimtas
4 Dėl įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. TSP-107) Agnė Valaitienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (Nr. TSP-117) Agnė Valaitienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus Tomo Armonavičiaus darbo drausmės pažeidimo (Nr. TSP-109) Agnė Valaitienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-112) Laima Rudienė
Priimtas
8 Dėl pritarimo steigti Joniškio miesto vietos veiklos grupę ir dalyvauti jos veikloje (Nr. TSP-116) Vilija Aleksienė
Priimtas
9 Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2015 m. Žagarės vyšnių festivalio metu (Nr. TSP-106) Vilija Aleksienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-120) Vilija Aleksienė
Priimtas
11 Dėl vandentvarkos projektų eiliškumo patvirtinimo (Nr. TSP-121) Vilija Aleksienė
Priimtas
12 Dėl 2015–2016 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose (Nr. TSP-113) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-122) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl kai kurių tvarkos aprašų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu Joniškio rajono savivaldybėje, patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-114) Laima Klemienė
Priimtas
15 Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-108) Laima Klemienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-115) Laima Klemienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-110) Laima Klemienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl biudžetinės įstaigos Žagarės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-111) Laima Klemienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos Daliai Sutkuvienei paskyrimo (Nr. TSP-104) Liucija Bertulienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl Mato Slančiausko premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-118) Liucija Bertulienė
Priimtas
21 Dėl pavadinimo suteikimo Žvelgaičių k. gatvei (Nr. TSP-102) Daiva Bičkienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ pakeitimo (Nr. TSP-105) Arūnas Adomaitis
Priimtas
23 Dėl Stasio Butkaus individualios įmonės atleidimo nuo Joniškio turgavietės nuomos mokesčio (Nr. TSP-123) Arūnas Adomaitis
Priimtas
24 Dėl Joniškio turgavietės Turgaus g. 5, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-124) Arūnas Adomaitis
Priimtas
Papildomi klausimai
25 Dėl Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-125) Rimantė Misiūnienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška