Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 15 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 27
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 27
Posėdžio data 2017-06-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) Vilija Aleksienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-192) Vilija Aleksienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-190) Vaida Aleknavičienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-179) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-180) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) Sigitas Lelionis
Priimtas
8 Dėl Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus Vytauto Baltramaičio atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-172) Jonas Novogreckis
Priimtas
9 Dėl Joniškio r. Mindaugių pagrindinės mokyklos direktoriaus Idento Adomaičio atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-173) Jonas Novogreckis
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono švietimo centro direktorės Ramutės Grigaliūnienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-175) Jonas Novogreckis
Priimtas
11 Dėl Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorės Svietlanos Plaksij atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-177) Jonas Novogreckis
Priimtas
12 Dėl Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Stasio Rimdžiaus atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-185) Jonas Novogreckis
Priimtas
13 Dėl Jono Avyžiaus literatūros premijos paskyrimo Sauliui Šalteniui (Nr. TSP-168) Jonas Novogreckis
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-169) Jonas Novogreckis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-176) Jonas Novogreckis
Priimtas
16 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Juozui Kazlauskui (Nr. TSP-178) Jonas Novogreckis
Priimtas
17 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Anicetai Krajinienei (Nr. TSP-184) Jonas Novogreckis
Priimtas
18 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Leonui Karaliūnui (Nr. TSP-183) Jonas Novogreckis
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-170) Arūnas Adomaitis
Priimtas
20 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-171) Arūnas Adomaitis
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-174) Arūnas Adomaitis
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto objektų prioritetinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-186) Arūnas Adomaitis
Priimtas
23 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-187) Arūnas Adomaitis
Priimtas
24 Dėl R.B. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-181) Daiva Zikienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-182) Daiva Zikienė
Priimtas
26 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-193) Daiva Nechaj
Priimtas
27 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška