Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 23 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 9
Posėdžio data 2015-12-17 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-265) Dovilė Skudraitė
Priimtas
2 Dėl garantijų suteikimo kredito įstaigai už uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio imamą ilgalaikę paskolą (Nr. TSP-256) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio ligoninės savininko kapitalo didinimo (Nr. TSP-267) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-258) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-271) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl S. G. atleidimo nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-257) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo A. M. (Nr. TSP-251) Stefanija Šniukienė
Priimtas
8 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo I. Z. (Nr. TSP-250) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Dėl 2015 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo D. G. (Nr. TSP-249) Stefanija Šniukienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio kredito unijos atleidimo nuo 2015 m. nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. TSP-286) Stefanija Šniukienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ (Nr. TSP-262) Vilija Aleksienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ (Nr. TSP-263) Vilija Aleksienė
Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone“ (Nr. TSP-264) Vilija Aleksienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-248) Rasa Lapukienė
Priimtas
15 Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro darbo laiko suderinimo (Nr. TSP-252) Laima Klemienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-253) Laima Klemienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-259) Laima Klemienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono sporto klubų atleidimo nuo mokesčio už sporto salių nuomą 2016 m. (Nr. TSP-268) Leonas Karaliūnas
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželio direktorės Jadvygos Savickienės atleidimo (Nr. TSP-283) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-273) Liucija Bertulienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos nuostatų ir jos teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-272) Liucija Bertulienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-274) Daiva Bičkienė
Priimtas
23 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo (Nr. TSP-269) Daiva Bičkienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, lėšų panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo (Nr. TSP-270) Arūnas Adomaitis
Priimtas
25 Dėl Viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-254) Arūnas Adomaitis
Priimtas
26 Dėl daugiabučių namų techninės priežiūros tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-285) Arūnas Adomaitis
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-255) Arūnas Adomaitis
Priimtas
28 Dėl parduodamų Joniškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-266) Arūnas Adomaitis
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos sutarties formos patvirtinimo (Nr. TSP-261) Arūnas Adomaitis
Priimtas
30 Dėl savivaldybės būsto Spaudos g. 42-2, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-275) Arūnas Adomaitis
Priimtas
31 Dėl savivaldybės būsto Melioratorių a. 13-26, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-276) Arūnas Adomaitis
Priimtas
32 Dėl savivaldybės būsto Melioratorių a. 13-25, Joniškyje, nuomos (Nr. TSP-277) Arūnas Adomaitis
Priimtas
33 Dėl savivaldybės būsto Mokyklos g. 9-3, Gataučių k., Gataučių sen., Joniškio rajono savivaldybėje, nuomos (Nr. TSP-278) Arūnas Adomaitis
Priimtas
34 Dėl savivaldybės būsto Liepų g. 3-2, Jurdaičių k., Skaistgirio sen., Joniškio rajono savivaldybėje, nuomos (Nr. TSP-279) Arūnas Adomaitis
Priimtas
35 Dėl savivaldybės būsto Draugystės g. 1, Skaistgiryje, Joniškio rajono savivaldybėje, nuomos (Nr. TSP-280) Arūnas Adomaitis
Priimtas
36 Dėl savivaldybės būsto M. Slančiausko g. 44-3, Reibinių k., Skaistgirio sen., Joniškio rajono savivaldybėje, nuomos (Nr. TSP-281) Arūnas Adomaitis
Priimtas
37 Dėl savivaldybės būsto Budraičių k. 4-2, Skaistgirio sen., Joniškio rajono savivaldybėje, nuomos (Nr. TSP-282) Arūnas Adomaitis
Priimtas
38 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio (Nr. TSP-260) Arūnas Adomaitis
Priimtas
39 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-284) Arūnas Adomaitis
Priimtas
40 Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-287) Rimantė Misiūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
41 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl nekilnojamųjų daiktų pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ 1.1 papunkčio pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-288) Arūnas Adomaitis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška