Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. spalio 14 d., pirmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 14
Posėdžio data 2016-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-114) Rimantė Misiūnienė
Nepriimtas
2 Dėl 2016 m. neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (Nr. TSP-101) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2017 metais nustatymo (Nr. TSP-102) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2017 metais nustatymo (Nr. TSP-103) Stefanija Šniukienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimų (Nr. TSP-118) Stefanija Šniukienė
Priimtas
6 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-121) Zinaida Kavaliauskienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-111) Daiva Bičkienė
Priimtas
8 Dėl įsipareigojimo tvarkyti, valdyti, apdrausti ir perimti nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves (Nr. TSP-119) Daiva Bičkienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-108) Laima Klemienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-123) Laima Klemienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinė paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-122) Laima Klemienė
Priimtas
12 Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-125) Laima Klemienė
Priimtas
13 Dėl turtinių ir neturtinių teisių perdavimo Šiaulių miesto savivaldybei (Nr. TSP-106) Vilija Aleksienė
Priimtas
14 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Joniškio rajone“ (Nr. TSP-107) Vilija Aleksienė
Priimtas
15 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“ (Nr. TSP-109) Vilija Aleksienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-112) Vilija Aleksienė
Priimtas
17 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (Nr. TSP-115) Vilija Aleksienė
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų veiklos plano pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-116) Vilija Aleksienė
Priimtas
19 Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2016 m. Žagarės vyšnių festivalio metu (Nr. TSP-117) Vilija Aleksienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl įsipareigojimo skirti lėšų iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto (Nr. TSP-126) Vilija Aleksienė
Priimtas
21 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. TSP-127) Vilija Aleksienė
Nepriimtas
22 Dėl pritarimo teikti paraišką (Nr. TSP-128) Vilija Aleksienė
Priimtas
23 Dėl E. M. ir S. M. atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Nr. TSP-124) Daiva Zikienė
Priimtas
24 Dėl savivaldybės būsto Butlerių g. 10-7, Žvelgaičių k., Žagarės sen., Joniškio rajono savivaldybėje nuomos (Nr. TSP-105) Rasuolė Nesavienė
Priimtas
25 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-104) Rasuolė Nesavienė
Priimtas
26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-110) Arvidas Židonis
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-113) Arūnas Adomaitis
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (Nr. TSP-120) Aivaras Rudnickas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-130) Eugenijus Butkus
Priimtas
30 Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų statinių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-129) Eugenijus Butkus
Priimtas
31 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
32 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-131) Zinaida Kavaliauskienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška