Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 23 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 12
Posėdžio data 2016-03-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-67) Stefanija Šniukienė
Priimtas
2 Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. finansų kontrolės būklės ataskaitoms (Nr. TSP-68) Stefanija Šniukienė
Priimtas
3 Dėl siūlymo Šiaulių miesto savivaldybei (Nr. TSP-50) Stefanija Šniukienė
Priimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Joniškio kultūros centro modernizavimas“ (Nr. TSP-56) Vilija Aleksienė
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl pritarimo projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ papildymo (Nr. TSP-57) Vilija Aleksienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-54) Rasa Lapukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-63) Rasa Lapukienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkimo“ papildymo (Nr. TSP-81) Rasa Lapukienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-60) Rita Samienė
Priimtas
10 Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-61) Rita Samienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Joniškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-62) Genovaitė Eidukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-65) Rimantė Misiūnienė
Priimtas
13 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-66) Danutė Danasienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-69) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
15 Dėl 2016–2017 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo (Nr. TSP-70) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. TSP-46) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
17 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-52) Ingrida Mačiulienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-76) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
19 Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-80) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-59) Erika Šivickaitė
Priimtas
21 Dėl Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-47) Laima Klemienė
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-48) Laima Klemienė
Priimtas
23 Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-72) Laima Klemienė
Priimtas
24 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-73) Laima Klemienė
Priimtas
25 Dėl 2016 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-74) Laima Klemienė
Priimtas
26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-49) Arvidas Židonis
Priimtas
27 Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų turto naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-71) Arvidas Židonis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio (Nr. TSP-51) Rasuolė Nesavienė
Priimtas
29 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto (tarp jo socialinio būsto) nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-55) Rasuolė Nesavienė
Priimtas
30 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-58) Rasuolė Nesavienė
Priimtas
31 Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-64) Vidas Dirsė
Priimtas
32 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-78) Vilma Bartašienė
Priimtas
33 Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai Gediminas Čepulis
Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
34 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-82) Agnė Valaitienė
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška