Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 13
Posėdžio data 2016-04-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita (Nr. TSP-92) Rasa Lapukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos ataskaita (Nr. TSP-86) Vaida Aleknavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-94) Alma Žukauskytė
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-87) Aivaras Rudnickas
Priimtas
5 Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-95) Gediminas Čepulis
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo (Nr. TSP-91) Stefanija Šniukienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-96) Laima Klemienė
Priimtas
8 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Joniškio meno mokykloje nustatymo“ papildymo (Nr. TSP-93) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
9 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo (Nr. TSP-98) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
10 Dėl Joniškio r. Žagarės gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-97) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
11 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. TSP-100) Ingrida Mačiulienė
Priimtas
12 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Ungenio krašto savivaldybe (Moldova) (Nr. TSP-89) Erika Šivickaitė
Priimtas
13 Dėl 2016 metų Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-85) Vilija Bartašienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-99) Daiva Bičkienė
Priimtas
15 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius automobilius (Nr. TSP-90) Danutė Danasienė
Priimtas
16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ 4 punkto pakeitimo (Nr. TSP-84) Rasuolė Nesavienė
Priimtas
17 Dėl pastatų Seno Ąžuolo g. 13, Veršių k., Žagarės sen., Joniškio r., pirkimo (Nr. TSP-83) Arvidas Židonis
Priimtas
18 Dėl nekilnojamojo daikto, pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (Nr. TSP-88) Arvidas Židonis
Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška