Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Detaliųjų planų rengimas Joniškio rajone ir mieste

Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-057

2013 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovai pasirašė projekto „Detaliųjų planų rengimas Joniškio rajone ir mieste“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Europos Sąjungos parama

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjungos struktūriniai fondai remia 85 proc. projekto vertės. Likusius 15 proc. skiria Joniškio rajono savivaldybė (ES paramos lėšos – 7.686,86 Eur ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 1.356,51 Eur). Bendra projekto vertė – 9.043,37 Eur. 

Projekto įgyvendinimo metai: 2013–2015 m.

Projekto esmė

Projekto tikslas – užtikrinti Joniškio rajono savivaldybės teritorijos naudojimo ir tvarkymo reguliavimą, parengiant teritorijų planavimo dokumentus.

Projektas prisideda prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, padės užtikrinti sistemingą Joniškio rajono savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.

Įgyvendinant Joniškio rajono  savivaldybės teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, siekiant paskatinti urbanistinės struktūros plėtrą ir vystymąsi, racionalų teritorijos naudojimą, būtina parengti detaliuosius planus, kuriuose numatoma nauja Joniškio rajono ir miesto funkcinių zonų plėtra, formuojami žemės sklypai, rezervuojamos teritorijos inžinerinei infrastruktūrai.

Projekto įgyvendinimo metu parengti 3 detalieji planai:

  • Joniškio miesto teritorijos prie Sidabros gatvės detalusis planas;
  • Joniškio miesto teritorijos prie Klonių gatvės detalusis planas;
  • Bariūnų kaimo centrinės dalies detalusis planas.

Planavimo tikslas – suformuoti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas Joniškio mieste ir Bariūnų kaime. Detaliuosiuose planuose suformuojami žemės sklypai Joniškio mieste gyvenamiesiems namams, visuomeniniams pastatams, bendro naudojimo teritorijas želdynams, nustatomi reikalavimai teritorijų naudojimui, galimas užstatymo aukštis, užstatymo zonos, suplanuojama optimali planuojamos teritorijos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtra. Bariūnų kaimo centrinėje dalyje suformuojami sklypai prie esamų pastatų, numatomi sklypai vienbučiams gyvenamiesiems namams statyti, bendro naudojimo želdynams įrengti.

Detaliųjų planų rengimo metu buvo informuojami aplinkiniai gyventojai, įstaigos, visi suinteresuoti asmenys dėl planavimo tikslų ir uždavinių. Viešo svarstymo su visuomene metu  į pareikštas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta rengiant galutinius sprendinius. Gyventojai pageidavo planuojamose teritorijose numatyti daugiau žaliųjų plotų.

Projekto nauda

UAB „Archimetras“ parengti ir patvirtinti detalieji planai bus pagrindas inicijuoti infrastruktūros vystymą, gerinti investicinį patrauklumą, užtikrinti gyvenamosios aplinkos kokybę, sudaryti optimalias gyvenimo, poilsio ir darbo sąlygas.

Parengti ir įteisinti planai padės harmoningai ir kompleksiškai suplanuoti savivaldybės teritorijos erdvinę koncepciją ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principus, leis racionaliai ir planingai apspręsti inžinerinės infrastruktūros įrengimo, tvarkymo ir priežiūros klausimus. Sutvarkytos teritorijos ateityje padidintų gyvenamosios vietos patrauklumą, leistų sparčiau spręsti gyvenamojo būsto poreikio ir statybos klausimus.

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook