Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Baigiami vandentvarkos projektai Joniškio rajone

Joniškio rajone vykdomi vandentvarkos projektai, dėl kurių jau artimiausiu metu bus tiekiamas geros kokybės geriamasis vanduo Skaistgirio miestelio ir  Mindaugių kaimo gyventojams, o Žagarės gyventojai turės galimybę prisijungti ne tik prie vandentiekio, bet ir buitinių nuotekų tinklų. Sumažės aplinkos tarša, kadangi nauji nuotekų valymo įrenginiai atitinka išleidžiamų nuotekų išvalymo normatyvus.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis.

Po metus vykusių darbų 2014 m. gegužės 2 d. buvo baigta vykdyti rangos darbų sutartis „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone (I etapas)“. Rangovas UAB „KRS“ nutiesė 2,404 km vandentiekio ir 2,404 km buitinių nuotekų tinklų. Rangos darbai buvo vykdomi Raudondvario, Parko, F. Vaitkaus, Joniškio, Jaunimo ir Šiaulių gatvėse. Rangovas darbų vykdymo vietose sutvarkė aplinką. Naujojoje gatvėje atstatė grindinį, kuris yra įtrauktas į saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Darbai Žagarėje šia įvykdyta sutartimi dar nesibaigia. Pagal 2013 m. birželio 4 d. pasirašytą rangos darbų sutartį „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone (III etapas)“ su rangovu UAB „Plungės lagūna“ bus nutiesta apie 12,491 km vandentiekio ir apie 13,140 km buitinių nuotekų tinklų, pastatyta naujų siurblinių, sutvarkyta aplinka.

Vandentiekio tinklai bus nutiesti P. Cvirkos, Kalno, Lauko, Taikos, Žemaitės, Gedimino, Kalkių,  Dariaus ir Girėno, Šiaulių, Maironio, P. Avižonio, Joniškio, Vilniaus, Kęstučio gatvėse, Brastos sk. ir Miesto aikštėje. Buitinių nuotekų tinklai bus pakloti Butlerių, Taikos, Lauko, P. Cvirkos, Kalno, Žemaitės, Kalkių, Gedimino, Maironio, P. Avižonio, Dariaus ir Girėno, Kęstučio, Šiaulių, Joniškio, Vilniaus gatvėse ir Miesto aikštėje. Rangos darbus planuojama baigti 2015 metų I ketvirtį.

UAB „Plungės lagūna“ intensyviai vykdo rangos darbus: Upės gatvėje ruošiama tranšėja tinklams kloti, dirbama dolomito smulkintuvu. Įrengus magistralinius vamzdynus Žagarės Miesto aikštės vienoje pusėje bus  atstatytas senovinis grindinys. Jis bus atkuriamas  tik toje gatvėje, kuri nepriklauso krašto keliui Joniškis–Naujoji Akmenė.
 
Šiuo metu Žagarėje centralizuota vandentiekio ir buitinių nuotekų sistema naudojasi tik apie 6 proc. gyventojų. Pabaigus darbus, iki 1800 Žagarės miesto ir Žagariškių kaimo gyventojų galės prisijungti prie centralizuotų tinklų.

Pabaigus įrengti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklus bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir pagerės higieninė aplinka, gyventojai bus aprūpinti kokybišku vandeniu. 2011 m. gruodžio mėnesį pradėjo veikti naujai pastatyti Žagarės valymo įrenginiai, kurie surinks visas nuotekas iš naujai įrengtų nuotekų tinklų, o jų išvalymo lygis atitiks nuotekų tvarkymo direktyvos reikalavimus.

Šių metų gegužės mėnesį planuojama perduoti eksploatuoti ir Skaistgirio vandenvietę. Rangos darbus atliko įmonė PER AARSLEFF A/S filialas. Šiuo metu, siekiant užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę, laboratorijoje yra vertinami paskutiniai geriamojo vandens mėginiai.

Nuo seno Skaistgirio miestelio gyventojų šulinių vanduo yra netinkamas gerti, nes jame daug sveikatai kenksmingų medžiagų. Baigus darbus, kurie finansuojami Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, gyventojai gers švarų ir išvalytą vandenį.

Mindaugių kaime taip pat gerinama vandens kokybė. Pagal kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  įgyvendinamas projektas „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“.

Šių metų kovo mėnesį pasirašyta Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimo ir darbų atlikimo  rangos darbų su jungtinės veiklos pagrindu veikiančiais PER AARSLEFF A/S filialu ir UAB „Patvanka“. Darbai bus atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. Šiuo metu yra rengiamas techninis projektas. Įgyvendinus projektą gyventojai gaus tinkamai išvalytą geriamąjį vandenį.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

     
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook