Joniškio rajono savivaldybė
2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
NVO aktualijos
Įgyvendintas projektas „Bendruomenės namų pritaikymas visuomenės poreikiams“
Kepalių kaimo bendruomenė ‚Ašvinė“ teikė paraišką Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui ir buvo gautas 1194 eurų finansavimas įgyvendinti projektą „Bendruomenės namų pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Plačiau
Kepalių teatras šventė dešimtmetį
Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“ įgyvendino projektą „Kepalių teatras švenčia dešimtmetį“, finansuotą iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 programos „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“.
Plačiau
Posėdžiavo Joniškio miesto VVG valdyba
Valdybos nariai: Henrikas Mikalkėnas, Vaida Aleknavičienė, Aušra Maskoliūnienė ir valdybos pirmininkas Aivaras Rudnickas
Antradienį vyko Joniškio miesto vietos veiklos grupės (toliau – MVVG) valdybos posėdis.
Plačiau
Satkūnų kaimo bendruomenė „GIJA“ įgyvendino projektą
Pasinaudojus Joniškio rajono savivaldybės administracijos paskelbtu konkursu teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“ pateikė paraišką projektui „Jaukūs namai – vietinės bendruomenės stiprinimas“ įgyvendinti.
Plačiau
Atšvaitų dienai kurtas ir žaistas stalo žaidimas
Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus jaunieji saviveiklininkai kartu su režisiere Vida Norkuviene dalyvaudami respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“ artėjant atšvaitų savaitei susibūrė kurti lėlytes ir kitas dekoracijas būsimam stalo žaidimui „Kaip anūkės keliavo pas senelę į svečius“.
Plačiau
Skaistgiriečiams rūpi eismo saugumas
Skaistgirio susivienijimas, dalyvaujantis respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse – 2019“, reguliariai primena apie saugų eismą įvairių renginių metu. Skaistgirio miestelio bendruomenė, vadovaujama bendruomenės tarybos narės Romos Grybauskienės, surengė akciją „NENUSIŽENK“.
Plačiau