Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Paskirta 2020 m. brandos egzaminų bazinė mokykla

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-829 Joniškio „Aušros“ gimnazija paskelbta 2020 metų brandos egzaminų bazine mokykla. Bazinė mokykla priima eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoja ir vykdo mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Kandidatai iki 2019 m. rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų, o dėl kitų brandos egzaminų iki lapkričio 24 d., III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 d. turės apsispręsti, kiek ir kokius brandos egzaminus planuoja laikyti 2020 metais, ir savo pasirinkimą raštu patvirtinti teikdami prašymą savo mokyklos direktoriui (eksternai – bazinės mokyklos direktoriui, nurodydami pasirinktus egzaminus ir jų tipus (mokyklinis, valstybinis).

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 d., dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Šiai mokyklai prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 7 dienos iki pakartotinės sesijos pradžios. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  4. užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;
  5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas turi sumokėti 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis, pakartotinė – birželio 22 – liepos 10 d.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook