Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis Nr. 3
Posėdžio data 2019-05-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Posėdžio klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-122) Vitalijus Gailius
Priimtas
2 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo (Nr. TSP-123) Vitalijus Gailius
Priimtas
3 Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo (Nr. TSP-124) Vitalijus Gailius
Priimtas
4 Dėl Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-127) Vitalijus Gailius
Priimtas
5 Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (Nr. TSP-128) Valė Kulvinskienė
Priimtas
6 Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-126) Vilija Aleksienė
Priimtas
7 Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo likvidavimo (Nr. TSP-137) Daiva Bičkienė
Priimtas
8 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio 2020 metais nustatymo (Nr. TSP-82) Stefanija Šniukienė
Priimtas
9 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2020 metais nustatymo (Nr. TSP-83) Stefanija Šniukienė
Priimtas
10 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-119) Stefanija Šniukienė
Priimtas
11 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-139) Stefanija Šniukienė
Priimtas
12 Dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Joniškio rajono savivaldybės gyventojams išimties atvejų nustatymo (Nr. TSP-134) Laima Klemienė
Priimtas
13 Dėl įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, teikiamų socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. TSP-136) Laima Klemienė
Priimtas
14 Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-80) Sigitas Lelionis
Priimtas
15 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-125) Sigitas Lelionis
Priimtas
16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų penktiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo (Nr. TSP-117) Arūnas Adomaitis
Priimtas
17 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-118) Arūnas Adomaitis
Priimtas
18 Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-130) Arūnas Adomaitis
Priimtas
19 Dėl Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-135) Daiva Zikienė
Priimtas
20 Dėl Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-140) Daiva Zikienė
Priimtas
21 Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos paskyrimo Egidijui Godliauskui (Nr. TSP-79) Jonas Novogreckis
Priimtas
22 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-101) Jonas Novogreckis
Priimtas
23 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo (Nr. TSP-102) Jonas Novogreckis
Priimtas
24 Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-116) Jonas Novogreckis
Priimtas
25 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. TSP-100) Jonas Novogreckis
Priimtas
26 Dėl Rasos Kelpšienės skyrimo į Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus pareigas (Nr. TSP-131) Jonas Novogreckis
Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-99) Stefanija Šniukienė
Priimtas
28 Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-129) Daiva Zikienė
Priimtas
29 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-96) Arūnas Adomaitis
Priimtas
30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-97) Arūnas Adomaitis
Priimtas
31 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-98) Arūnas Adomaitis
Priimtas
32 Dėl viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-107) Laima Klemienė
Priimtas
33 Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-108) Laima Klemienė
Priimtas
34 Dėl viešosios įstaigos Joniškio psichikos sveikatos centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-109) Laima Klemienė
Priimtas
35 Dėl viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-121) Laima Klemienė
Priimtas
36 Dėl viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-115) Laima Klemienė
Priimtas
37 Dėl Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-120) Laima Klemienė
Priimtas
38 Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro 2018 m. veiklos ataskaita (Nr. TSP-138) Laima Klemienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška